Giảng viên là bác sĩ chuyên khoa II được tính tương đương tiến sĩ

Thứ Năm, 07/03/2019, 15:55:22

NDĐT- Theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối với khối ngành sức khỏe, giảng viên có bằng chuyên khoa cấp II các chuyên ngành thuộc ngành tham gia đào tạo được tính chỉ tiêu như giảng viên có trình độ tiến sĩ; giảng viên có bằng bác sĩ nội trú, bằng chuyên khoa cấp I các chuyên ngành thuộc ngành tham gia đào tạo được tính chỉ tiêu như giảng viên có trình độ thạc sĩ.

Giảng viên là bác sĩ chuyên khoa II được tính tương đương tiến sĩ

Thí sinh Kỳ thi quốc gia (Ảnh minh hoạ: THUỶ NGUYÊN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Theo đó, tại Điều 4 về Giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng, đã được sửa đổi, bổ sung một số nội dung. Giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng quy đổi trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh là giảng viên có chức danh hoặc trình độ khác nhau của cơ sở giáo dục được quy đổi theo hệ số. Trong đó, quy định đối với khối ngành sức khỏe, giảng viên có bằng chuyên khoa cấp II các chuyên ngành thuộc ngành tham gia đào tạo được tính chỉ tiêu như giảng viên có trình độ tiến sĩ; giảng viên có bằng bác sĩ nội trú, bằng chuyên khoa cấp I các chuyên ngành thuộc ngành tham gia đào tạo được tính chỉ tiêu như giảng viên có trình độ thạc sĩ.

Đối với khối ngành nghệ thuật, giảng viên là nghệ sĩ nhân dân có bằng đại học cùng ngành với ngành tham gia đào tạo được tính chỉ tiêu như giảng viên có trình độ tiến sĩ; giảng viên là nghệ sĩ ưu tú có bằng đại học cùng ngành với ngành tham gia đào tạo được tính chỉ tiêu như giảng viên có trình độ thạc sĩ.

THANH XUÂN