Đào tạo tiếng Anh đáp ứng nhu cầu thị trường lao động

Thứ Bảy, 13/10/2018, 06:24:45

NDĐT- Trong hai ngày 12 và 13-10 tại Trường đại học Công nghiệp Hà Nội diễn ra hội thảo khoa học quốc tế về đào tạo tiếng Anh với sự tham gia của hơn 400 chuyên gia, diễn giả, các nhà nghiên cứu, các giảng viên trong nước và nước ngoài.

Đào tạo tiếng Anh đáp ứng nhu cầu thị trường lao động

Hội thảo có chủ đề “Đào tạo tiếng Anh đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” do Phân hội nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh (thuộc Hội Ngôn ngữ học Việt Nam) phối hợp Trường đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức. Với sự tham gia của hơn 400 chuyên gia, diễn giả, các nhà nghiên cứu, các giảng viên trong nước và nước ngoài, hội thảo là một diễn đàn chuyên môn năng động, kết nối để trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và phát triển ý tưởng nghiên cứu về đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Anh.

Đây cũng là dịp các giáo viên, giảng viên có cơ hội tăng cường trao đổi văn hóa và hiểu biết lẫn nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi học thuật giữa các cá nhân trong chuyên ngành.

Hội thảo cũng hướng tới mục tiêu tăng cường khả năng tiếng Anh và việc học tập suốt đời của các nhà chuyên môn và người học; thúc đẩy hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu và sử dụng tiếng Anh trong và ngoài Việt Nam; hướng đến việc tìm ra giải pháp phát triển mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo, kiểm tra, đánh giá, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động dạy học tiếng Anh, cụ thể là nâng cao năng lực tiếng Anh và nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên, giáo viên, từ đó nâng cao năng lực tiếng Anh của người học, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong nước và quốc tế trong thời kỳ toàn cầu hóa; góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nói chung, dạy và học ngoại ngữ nói riêng.

Bên cạnh bốn phiên toàn thể tại hội trường lớn, hội thảo được chia thành 12 phiên song song để thảo luận theo ba chủ đề: Công nghệ trong dạy và học tiếng Anh; Phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá trong giảng dạy tiếng Anh; Tiếng Anh chuyên ngành theo định hướng nghề nghiệp.

THUỲ LINH