Điểm trung bình các môn thi trong khoảng 4,5 - 6,5 điểm

Thứ Sáu, 07/07/2017, 07:45:08
 Font Size:     |        Print
 

(Ảnh minh họa: THỦY NGUYÊN)

NDĐT- Ngày 7-7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) công bố kết quả phân tích điểm thi các môn thi Kỳ thi THPT quốc gia 2017. Từ dạng phổ điểm của các bài thi, môn thi đã cho thấy tính phân hóa, phân loại rõ rệt của từng môn thi. Có nhiều thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối nhưng số lượng thí sinh đạt điểm 0 và điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1 (điểm liệt) cũng tương đối lớn. Điểm trung bình dưới 5 của hầu hết các bài thi, môn thi đều chiếm tỷ lệ khoảng từ 40 – 60%.

Bộ GD-ĐT cho biết, phân tích dạng phổ điểm và các thông số thống kê, kết quả cho thấy: Dạng phổ điểm của tất cả các bài thi, môn thi gần với phân phối chuẩn, điều này chứng tỏ các đề thi đánh giá sát với chuẩn đầu ra chương trình lớp 12 của các môn học, phân loại, phân hóa rõ ràng, sát thực năng lực của thí sinh.

Hầu hết các bài thi, môn thi đều có điểm trung bình từ khoảng 4,5 – 6,5 điểm, giá trị của điểm trung bình gần sát với điểm trung vị, điều đó chứng minh tính chuẩn hóa của các đề thi trong kỳ thi THPTQG năm 2017.

Phổ điểm môn Ngữ văn.

Ở một số bài thi, môn thi, có nhiều thí sinh đạt điểm tuyệt đối (10 điểm) nhưng chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn và các tỉnh có truyền thống “hiếu học”. Tuy nhiên, số lượng thí sinh đạt điểm 0 và điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1 (điểm liệt) cũng tương đối lớn và có hầu hết ở các bài thi, môn thi. Điểm trung bình dưới 5 của hầu hết các bài thi, môn thi đều chiếm tỷ lệ khoảng từ 40 – 60%.

Điều này cho thấy phổ điểm được phân tán tương đối rộng, đánh giá đúng năng lực của các thí sinh, giảm thiểu đáng kể hiện tượng đoán mò trong các bài thi trắc nghiệm khách quan. Đặc biệt, với kết quả phân tích điểm nói lên tính khách quan, trung thực, công bằng trong công tác tổ chức thi THPT quốc gia năm 2017. Đồng thời đây cũng là một kênh thông tin để phân loại chất lượng giáo dục phổ thông ở các vùng miền.

Tổng quát, có thể thấy rằng, từ dạng phổ điểm của các bài thi, môn thi cho thấy tính phân hóa, phân loại rõ rệt của từng môn thi.

Bộ GD-ĐT cho biết, trên cơ sở phân tích sâu hơn về phổ điểm, Bộ sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa, phục vụ kỳ thi THPT quốc gia những năm tiếp theo ngày càng tốt hơn.

L.H

Chia sẻ