Nhiều giải pháp "mạnh" để tăng tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm

Thứ Hai, 19/06/2017, 15:48:06
 Font Size:     |        Print
 

(Ảnh minh họa: Bùi Tuấn)

NDĐT- Từ năm 2018, các cơ sở giáo dục đại học sẽ phải tiến hành khảo sát và công bố công khai tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Đây là một trong những giải pháp ngành giáo dục triển khai nhằm góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp đối với nhóm lao động đã qua đào tạo.

Tỷ lệ người thất nghiệp có trình độ đại học trở lên giảm

Từ năm 2016, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các trường khảo sát tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm, công bố trên trang thông tin điện tử của trường. Và bắt đầu từ năm 2018, theo quy chế tuyển sinh các trường phải công bố trong đề án tuyển sinh tỷ lệ sinh viên chính quy có việc làm sau 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp của 2 khóa gần nhất so với năm tuyển sinh (theo nhóm ngành). Những trường khảo sát không trung thực hoặc không công khai tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp theo quy định sẽ không được thông báo tuyển sinh.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT cho biết, ngoài biện pháp như trên, để góp phần giảm tỷ lệ sinh viên ra trường thất nghiệp, Bộ GD-ĐT đã và đang triển khai các nhiệm vụ đối với giáo dục đại học như quy hoạch mạng lưới, trong đó, định hướng giảm đầu mối, sáp nhập, giải thể các cơ sở đào tạo kém hiệu quả, tập trung đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục đại học hoạt động có chất lượng và hiệu quả; xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển giáo dục đại học, chỉnh sửa luật giáo dục đại học; khảo sát và công bố tỷ lệ sinh viên có việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên; thực hiện tự chủ đại học để tạo sự cạnh tranh trong việc phát huy nội lực và sự sáng tạo của tất cả các trường… để nâng cao chất lượng đào tạo.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng, các cơ sở giáo dục đại học, các trường đang tập trung thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo như phát triển đội ngũ giảng viên, tăng cường cơ sở vật chất, tăng cường kết nối doanh nghiệp, phát triển chương trình đào tạo, kiểm soát chất lượng đầu vào, chất lượng quá trình đào tạo và chất lượng đầu ra… trong đó, đặc biệt nhấn mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo các tiêu chuẩn kiểm định tiệm cận với tiêu chuẩn khu vực ASEAN và khảo sát, công bố và nâng cao tỷ lệ có việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.

Trong bối cảnh đó, các trường phải chủ động xây dựng chương trình đào tạo một cách linh hoạt trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các nước phát triển; hợp tác đào tạo song phương với các trường đại học nước ngoài để xây dựng chương trình đào tạo tiên tiến, cập nhật thường xuyên tiến bộ khoa học của ngành đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Thực tế thời gian qua, việc thực hiện mục tiêu“đạt tỷ lệ 450 sinh viên/1 vạn dân vào năm 2020” để ngang bằng với tỷ lệ sinh viên của các nước trong khu vực đã dẫn đến số lượng các trường và quy mô đào tạo tăng nhanh nhưng các điều kiện đảm bảo chất lượng chưa được quan tâm tương xứng đã khiến một số lượng lớn các "sản phẩm" của đào tạo là cử nhân, thạc sĩ... không tìm được việc làm hoặc làm công việc không đúng với chuyên môn, làm trái ngành nghề hay phải giấu bằng cấp để làm những công việc đơn giản...

Do vậy, thời gian tới đây, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường khi mở ngành mới, xác định chỉ tiêu tuyển sinh, phải khảo sát và căn cứ vào nhu cầu của thị trường lao động. Hàng năm, các trường phải điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo; định kỳ sau 5 năm phải rà soát tổng thể, chỉnh lý, bổ sung, ban hành lại chương trình mới để đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động; phải căn cứ vào yêu cầu của các vị trí việc làm để xác định các môn học phù hợp nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; phải hợp tác với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động nhằm cập nhật công nghệ mới trong quá trình giảng dạy… tạo ra môi trường làm việc thực sự ngay trong nhà trường để sinh viên có cơ hội thực tập và trải nghiệm.

HÀ VY

Chia sẻ