Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng theo quy định mới

Thứ Năm, 27/04/2017, 08:12:15
 Font Size:     |        Print

NDĐT- Mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp và cao đẳng mới do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) quy định bắt đầu có hiệu lực.

Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp và cao đẳng mới, với quy định cụ thể về hình thức, nội dung ghi trong bằng… Cụ thể, bằng tốt nghiệp được in hai mặt gồm 4 trang, mỗi trang có kích thước 190 mm x 135 mm, chữ in trên bằng dùng phông chữ Time New Roman, mặt trước gồm trang 1 và trang 4 có nền màu đỏ; mặt sau gồm trang 2 và trang 3 có nền màu vàng, hoa văn viền màu vàng đậm...

Các nội dung in trên bằng đượcquy định cho từng trang. Trong bằng phải ghi rõ cơ sở giáo dục, ngành học, họ tên người được cấp bằng, giới tính, ngày tháng năm sinh… bằng tiếng Việt, và các nội dung này được ghi sang tiếng Anh.

Hiệu trưởng có trách nhiệm tổ chức trao bằng tốt nghieepjc ho người học đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ khi người học kết thúc môn thi cuối cùng hoặc bảo vệ chuyên đề khóa luận tốt nghiệp.

Thông tin về cấp bằng tốt nghiệp được công bố công khai trên trang thông tin điện tử. Trường hợp bằng tốt nghiệp được chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ...cũng phải được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường.

Bộ LĐ-TBXH thống nhất quản lý bằng tốt nghiệp, quy định mẫu, việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp. Sở LĐ-TBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quản lý việc in, sử dụng phôi, cấp phát bằng tốt nghiệp của các trường có trụ sở chính đóng trên địa phương mình. Các trường tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong việc in phôi, quản lý, cấp phát theo quy định.

THANH XUÂN

Chia sẻ