Giải trình việc thực hiện chính sách, pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng giáo viên và tổ chức kỳ thi THPT quốc gia

Thứ Ba, 25/09/2018, 03:53:56

Sáng 24-9, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội tổ chức phiên họp giải trình về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giáo viên và tổ chức kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia.

Theo báo cáo, tính đến tháng 8-2018, toàn quốc có 1.161.143 giáo viên mầm non, phổ thông (công lập 858.772, ngoài công lập 23.691). So với nhu cầu sử dụng theo định mức quy định, số giáo viên còn thiếu sau khi đã được giao thêm biên chế để tuyển dụng là: 75.989 người (mầm non: 43.732 người; tiểu học: 18.953 người; trung học cơ sở (THCS): 10.143 người; THPT: 3.161 người).

Tại phiên giải trình, Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, công tác tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giáo viên thời gian qua bảo đảm cơ bản về số lượng, cơ cấu. Chất lượng đội ngũ ngày càng được nâng lên, đã có hơn 99% số giáo viên các cấp học đạt chuẩn và trên chuẩn trình độ đào tạo. Tuy nhiên vấn đề tuyển dụng, sử dụng đội ngũ vẫn cần tiếp tục làm tốt hơn trong thời gian tới.

Ðể khắc phục kịp thời tình trạng thiếu giáo viên ở các địa phương trong năm học 2018-2019, Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát hiện trạng giáo viên theo từng môn học, cấp học gắn với quy hoạch, cơ cấu lại hệ thống các cơ sở giáo dục để sắp xếp, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên hiện có và thực hiện chính sách tinh giản biên chế, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, sử dụng giáo viên…

Tại phiên họp, đại diện Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Bộ Nội vụ cũng giải trình về nội dung liên quan đến việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia. Bên cạnh những kết quả đạt được, kỳ thi THPT quốc gia 2018 đã có một số hạn chế, đáng chú ý đã xảy ra sai phạm tại một số địa phương, tạo dư luận không tốt.