Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10

Thứ Hai, 16/04/2018, 19:14:43

Ngày 16-4, Sở Giáo dục và Ðào tạo Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019. Theo thống kê, toàn thành phố hiện có gần 105 nghìn học sinh lớp 9, tăng 22 nghìn học sinh so với năm học trước. Sở Giáo dục và Ðào tạo Hà Nội giao chỉ tiêu cho 112 trường THPT công lập tuyển mới 64.990 học sinh, chiếm tỷ lệ 62%, tăng 12.330 học sinh so với năm học trước.

Một số trường THPT công lập có chỉ tiêu tuyển sinh cao (mỗi trường 720 chỉ tiêu) như: Phan Ðình Phùng, Việt Ðức, Ngô Thì Nhậm, Cầu Giấy... Tám trường THPT công lập tự chủ tuyển mới 2.790 học sinh, chiếm tỷ lệ 2,7%, tăng 730 học sinh, trong đó trường được giao chỉ tiêu cao nhất là 540 học sinh, thấp nhất là 180 học sinh. 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tuyển mới 8.050 học sinh, chiếm tỷ lệ 7,7%, tăng 1.770 học sinh. Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT ngoài công lập tăng hơn 10 nghìn học sinh, trong đó trường cao nhất 720 chỉ tiêu, thấp nhất 45 chỉ tiêu. Số học sinh hoàn thành chương trình THCS dự kiến tuyển vào các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề chiếm tỷ lệ khoảng 6%, tương đương 6.350 học sinh.

PV