Ra mắt sách về đổi mới giáo dục đại học Việt Nam

Thứ Sáu, 08/09/2017, 10:12:38
 Font Size:     |        Print
 

GS Trần Hồng Quân phát biểu tại buổi toạ đàm ra mắt sách

NDĐT- Ngày 8-9, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Trường đại học Phương Đông phối hợp tổ chức tọa đàm ra mắt sách “Một số tư liệu về Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 1987-1997”. Cuốn sách là tập hợp các tư liệu quan trọng, phản ánh một cách cơ bản các chủ trương, chính sách về giáo dục đại học thời kỳ đầu đổi mới giáo dục.

Theo GS Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, cuốn sách dày gần 800 trang, tập hợp các tư liệu quan trọng được trình bày một cách khách quan, trung thực, không dẫn dắt, không bình luận, không phân tích, không đánh giá và nhấn mạnh rằng dành việc đó cho người đọc, cho các nhà nghiên cứu, đặc biệt là các nhà nghiên cứu về giáo dục đào tạo Việt Nam.

Tại buổi toạ đàm, các nhà khoa học, chuyên gia giáo dục cùng thảo luận về cuốn sách và khẳng định các tư liệu trong cuốn sách không chỉ có giá trị lịch sử mà còn có giá trị thời sự. Đồng thời bày tỏ ý kiến về các chính sách chủ trương thời kỳ 1987-1997, so sánh, đánh giá sự phát triển giáo dục Việt Nam hiện nay. Các nhà khoa học, chuyên gia giáo dục cũng đề cập đến những vấn đề dự báo về những phương hướng mới cho phát triển giáo dục đại học Việt Nam trong tương lai.

PHƯƠNG MAI

Chia sẻ