13.466 trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia

Chủ Nhật, 06/08/2017, 18:10:40
 Font Size:     |        Print

Bộ Giáo dục và Ðào tạo cho biết, năm học 2016 -2017, các địa phương đã tích cực huy động các nguồn lực và tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, kết hợp với xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Kết quả xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia có chuyển biến tích cực, số lượng tăng lên, chất lượng được bảo đảm. Ðến hết năm học 2016-2017, cả nước có 13.466 trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

Trong đó, cấp tiểu học có 8.167 trường chuẩn quốc gia trong tổng số 15.081 trường (chiếm tỷ lệ 55,1%); cấp THCS có 4.573 trường chuẩn quốc gia trong tổng số 10.928 trường (chiếm tỷ lệ 41,85%); cấp THPT có 726 trong tổng số 2.813 trường (chiếm tỷ lệ 28,51%).

PV

Chia sẻ