Công nhận bằng cấp quốc tế tạo ra cạnh tranh giúp giáo dục đại học nâng cao chất lượng

Thứ Năm, 30/03/2017, 10:08:08
 Font Size:     |        Print
 

PGS.TS Mai Văn Trinh (Ảnh: T.H)

NDĐT- Nỗ lực của Việt Nam về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đại học, thể hiện ở việc công nhận văn bằng giáo dục đại học quốc tế và hướng tới khả năng quốc tế công nhận bằng cấp của các trường đại học Việt Nam, được kỳ vọng sẽ đem đến những bảo đảm về quyền lợi cho học viên, cũng như góp phần nâng cao năng lực hợp tác quốc tế và chất lượng giáo dục đại học trong nước.

PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT trao đổi về vấn đề này.

Ông có thể cho biết việc hội nhập quốc tế các văn bằng, chứng chỉ có ý nghĩa như thế nào với sinh viên Việt Nam?

PGS.TS Mai Văn Trinh: Hiện nay, nước ta đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; trong đó, giáo dục đào tạo cũng đã hội nhập rất sâu sắc, các xu hướng đào tạo quốc tế thể hiện ngày càng rõ nét ở Việt Nam. Hằng năm, số lượng người Việt Nam tham gia các chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài ngày càng tăng, đặt ra việc cần thiết bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho những người tham gia các chương trình này. Hội thảo quốc gia về công nhận văn bằng giáo dục đại học do Bộ GD-ĐT tổ chức vừa qua đã đặt ra nhiều mục tiêu, trong đó, mục tiêu tổng quát là tạo ra bước chuyển biến trong nhận thức của các bên liên quan, đặc biệt các cơ sở giáo dục đại học, các cấp quản lý, người học … về tầm quan trọng của công tác công nhận văn bằng, cũng như giải pháp kỹ thuật, các xu hướng quốc tế, trên cơ sở đó, để Việt Nam tham gia vào mạng lưới các trung tâm thông tin quốc gia về công nhận văn bằng tại Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cũng như mạng lưới toàn cầu. Nếu làm được việc này, sẽ bảo đảm được quyền lợi của người học, khi có đầy đủ thông tin về chất lượng đào tạo và an tâm khi tốt nghiệp văn bằng được quốc tế công nhận và sẽ được công nhận tại Việt Nam. Đồng thời, khi phê chuẩn và thực hiện theo Công ước nghĩa là thực hiện theo khung tiêu chuẩn chung của Khu vực về công nhận văn bằng; các nước có nhiệm vụ xây dựng chi tiết các quy trình thủ tục về công nhận văn bằng phù hợp với mỗi quốc gia. Sự minh bạch thông tin sẽ giúp thuận lợi hơn cho các cơ quan quản lý, các cơ sở giáo dục đại học và các bên liên quan trong công tác thẩm định văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp; giúp hoạt động liên kết đào tạo trong nước sẽ ngày càng hiệu quả.

Nhưng như vậy cũng sẽ đồng thời đặt các trường đại học trong nước vào vị trí bị cạnh tranh mạnh mẽ?

PGS.TS Mai Văn Trinh: Cạnh tranh là xu hướng tất yếu không thể tránh xa nó. Chúng ta phải nhìn thấy cơ hội ngay trong thách thức này. Đó là, thông qua sự cạnh tranh, mỗi cơ sở đào tạo phải bằng nhiều giải pháp để lớn mạnh lên; không gì khác đó chính là sự cạnh tranh bằng chất lượng đào tạo. Bằng con đường này thì giáo dục đại học, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của nước ta mới ngày càng nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Sinh viên Việt Nam (Ảnh minh họa: Dương Mai)

Vậy các trường đại học sẽ phải làm những gì trong thời gian tới?

PGS.TS Mai Văn Trinh: Có nhiều việc phải làm; nhưng trước tiên, các trường đại học trước khi quyết định tham gia chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài thì phải nghiên cứu rất đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo đó thông qua các Trung tâm thông tin quốc gia về công nhận học thuật và văn bằng của các nước (National Academic Recognition Information Centre – NARIC) để nghiên cứu Khung trình độ quốc gia giáo dục đại học và Khung bảo đảm chất lượng giáo dục đại học của các nước để lựa chọn cho phù hợp. Bởi vì, việc công nhận văn bằng, bảo đảm chất lượng giáo dục đại học và Khung trình độ quốc gia có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản, các giải pháp quản lý và hỗ trợ để giúp các cơ sở đào tạo có các chương trình liên kết đào tạo phù hợp nhất, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người học, của cơ sở giáo dục đại học cũng như lợi ích quốc gia.

Làm thế nào để đánh giá được chất lượng của các chương trình đào tạo liên kết, thưa ông?

PGS.TS Mai Văn Trinh: Có nhiều “thang thước” để đánh giá chất lượng một chương trình đào tạo, nhưng trước hết cần đẩy mạnh hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục. Kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục đại học, kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo các chuẩn trong nước, khu vực và quốc tế. Đây là “thang thước” giúp xác định mức độ đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học hay chương trình đào tạo. Còn trong lĩnh vực công nhận văn bằng, Chính phủ Việt Nam cũng đã có những quy định rất cụ thể, căn cứ vào đó, cơ quan chức năng, ở đây là Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, xem xét chương trình đào tạo ấy, văn bằng ấy có được công nhận ở nước cấp bằng hay không và tương đương với trình độ nào trong Khung trình độ quốc gia (Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18-10-2016 của Thủ tướng chính phủ) và Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân (Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18-10-2016 của Thủ tướng chính phủ) của Việt Nam.

Khi đã có sự công nhận văn bằng lẫn nhau thì sự dịch chuyển của sinh viên vào Việt Nam và ra nước ngoài sẽ có diễn biến như thế nào?

PGS.TS Mai Văn Trinh: Từ khi Cộng đồng kinh tế ASEAN được thành lập thì xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực ASEAN ngày càng rõ nét. Việc tham gia vào Công ước Tokyo 2011 (Công ước công nhận văn bằng giáo dục đại học tại Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương sửa đổi), thừa nhận văn bằng lẫn nhau một cách hợp lý nhất, tạo thuận lợi cho việc dịch chuyển sinh viên, giảng viên và người lao động. Trước hết là bảo đảm quyền lợi của những người tham gia sự dịch chuyển này. Đây cũng là trách nhiệm của hệ thống giáo dục đại học nước ta để lực lượng lao động của mình đủ sức cạnh tranh và cạnh tranh ngày càng tốt hơn trong khu vực và quốc tế.

Bên cạnh công nhận văn bằng của các quốc gia khác, thì chúng ta có đặt ra việc văn bằng Việt Nam cũng sẽ được các nước công nhận hay không?

PGS.TS Mai Văn Trinh: Thực tế, nhiều loại văn bằng giáo dục đại học của Việt Nam đã được các nước trên thế giới công nhận và nhiều cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam cũng được đánh giá cao, nhất là các ngành đào tạo có thế mạnh ở Việt Nam. Sinh viên tốt nghiệp các ngành này đều đủ tiêu chuẩn để tiếp tục học tập lên trình độ cao hơn ở nước ngoài. Chúng ta không chỉ liên kết các chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài mà phải phấn đấu để ngày càng có nhiều quốc gia muốn liên kết đào tạo và công nhận sản phẩm đào tạo của Việt Nam; có thể xuất khẩu những chương trình đào tạo của ta ra nước ngoài. Đó là trách nhiệm của cả hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, trước hết là của các đại học, học viện và các trường đại học.

Xin cảm ơn ông!

LÊ HÀ thực hiện

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC