Công bố quyết định thanh tra Bộ Y tế

NDĐT - Thông tin từ Thanh tra Chính phủ ngày 21-9 công bố tại Bộ Y tế cho biết, Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố quyết định số 2199/QĐ-TTCP ngày 31-8-2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra trách nhiệm của Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc, liên quan.