Vẫn là từ khóa “cán bộ”

Thứ Bảy, 10/03/2018, 05:12:03
 Font Size:     |        Print

Khoảng một tháng trước, khi Thủ tướng ký Nghị quyết thành lập Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, trực thuộc Chính phủ, cơ quan này lập tức được ví là “siêu ủy ban”. Trước hết là bởi, Ủy ban thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn Nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật. Khối lượng vốn do Ủy ban nắm giữ lên đến 5 triệu tỷ đồng. Thêm nữa, Ủy ban sẽ còn chủ trì, phối hợp trình Thủ tướng quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật chủ tịch hội đồng thành viên của doanh nghiệp Nhà nước, cũng như giúp Thủ tướng xây dựng đề án thành lập doanh nghiệp, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp.

Điểm khác biệt chính yếu của Ủy ban so với các đại diện chủ sở hữu hiện hữu khác chính là sự tách bạch chức năng chủ sở hữu ra khỏi các bộ, chấm dứt tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi, góp phần tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng hơn, vừa là bước cơ bản để chủ sở hữu nhà nước tuân thủ theo đúng nguyên tắc quản lý và kinh tế thị trường. Khi thực hiện quản lý theo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, sẽ đòi hỏi phải thay đổi cả mô hình tổ chức, cách thức hoạt động của Ủy ban. Đó là thực tế không thể thay đổi được. Rõ ràng, trọng trách lớn, đòi hỏi phải xây dựng bộ máy và kiểm soát hoạt động như thế nào để bảo đảm tính hiệu quả vượt trội của mô hình được trông đợi này. Từ khóa để trả lời câu hỏi này vẫn là công tác cán bộ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu công tác cán bộ của Ủy ban phải lựa chọn được cán bộ tốt, có năng lực, bố trí đúng người, đúng việc, không để kẽ hở cho tham nhũng, tiêu cực. Nhưng thực hiện được yêu cầu xác đáng này sẽ đòi hỏi ngay từ ban đầu phải có một cơ chế giám sát trong tuyển dụng cán bộ. Theo một tính toán nhanh, dù cơ cấu gọn nhẹ, nhưng Ủy ban sẽ cần đến 10 đơn vị thành viên, và số lượng nhân sự ban đầu có thể là 150 người.

Chúng ta sẽ cần đến một đội ngũ nhân sự tinh gọn cho một bộ máy vượt trội, vậy nên, các tiêu chí tuyển chọn nhân sự phải được minh bạch, công khai. Trước và sau khi tuyển dụng đều cần được công bố danh sách cán bộ với quá trình công tác được lượng hóa qua các tiêu chí cho thấy năng lực của từng cán bộ trong lĩnh vực chuyên môn mà Ủy ban cần tuyển dụng.

Cánh cửa Ủy ban cần được mở rộng để đón những con người thật sự có kinh nghiệm trong đầu tư, quản lý doanh nghiệp, và có quyết tâm thực hiện nhiệm vụ đưa khối tài sản lớn trong các doanh nghiệp hiện tại được sinh sôi phát triển phục vụ vào sự thịnh vượng chung của đất nước, ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) bình luận.

TRẦN THỊ VÂN ANH