Chiến lược mới để hút vốn ngoại

Thứ Sáu, 02/02/2018, 10:22:29
 Font Size:     |        Print

Bộ Kế hoạch và Ðầu tư vừa đưa ra con số, đã có hơn 1,255 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong tháng 1-2018, thấp hơn con số 1,58 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái. Ngược với vốn đăng ký, vốn giải ngân trong tháng đầu năm lại có diễn biến tích cực, ước đạt 1,050 triệu USD, tăng 10,5% so với tháng 1-2017.

Ðiểm đáng nói, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của các dự án cấp mới trong tháng 1-2018 tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với số vốn đăng ký đạt 330,6 triệu USD, chiếm 74,7% tổng vốn đăng ký cấp mới. Như vậy, nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong tháng 1-2018 đạt 746,8 triệu USD, chiếm 83% tổng vốn đăng ký. Ðây là tín hiệu vui trong bức tranh thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Một tháng đầu năm chưa đủ để đưa ra những dự đoán chung cho cả một năm 2018 này. Nhưng lo xa vẫn là việc chẳng bao giờ thừa. Trong bối cảnh các nước trong khu vực đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, nếu chúng ta không làm tốt hơn nữa thì sẽ rất khó giữ được sức hấp dẫn của mình trong con mắt nhà đầu tư nước ngoài.

Làm gì để cải thiện khả năng thu hút dòng vốn cả trực tiếp (FDI) và gián tiếp (FII) từ nước ngoài? Trước hết, chúng ta cần phải hoàn thiện môi trường pháp lý, cụ thể là thống nhất trong áp dụng quy định của Luật Ðầu tư, để không còn tình trạng có một số cách hiểu không thống nhất trong quá trình thực hiện liên quan đến hình thức đầu tư, thủ tục thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thủ tục góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và thủ tục triển khai dự án đầu tư. Hay như cần nghiên cứu thu hẹp đối tượng các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc diện áp dụng điều kiện và thủ tục đầu tư như nhà đầu tư nước ngoài…

Ðược biết, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư đang thu thập ý kiến của các bên liên quan để hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ðầu tư và Luật Doanh nghiệp theo thủ tục rút gọn, dự kiến trình Quốc hội xem xét cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5-2018) theo quy trình một kỳ họp. Qua đó, sớm tháo gỡ các vướng mắc hiện hành, vừa tiếp tục tạo ra những bước tiến về cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng thời mở ra triển vọng mới trong thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài chảy vào Việt Nam.

Thực tế cho thấy đang có mối liên quan giữa dòng vốn FDI và FII vào Việt Nam. Nhà đầu tư thông qua FII có thể tìm kiếm cơ hội để mở rộng đầu tư FDI vào ngành nghề mà mình đã có kinh nghiệm trong đầu tư vốn.
Do đó, trong xây dựng chính sách, Việt Nam cần hoạch định chiến lược mới, trong đó có sự phối hợp chặt chẽ, ăn ý hơn nữa giữa hệ thống chính sách thu hút dòng vốn FII và FDI.

Sơn Minh