Để lấy lại niềm tin

Thứ Sáu, 18/08/2017, 19:26:11
 Font Size:     |        Print
 

Diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước CHXHCNVN.

Cách mạng Tháng Tám thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, một chuyện thần kỳ của thế kỷ XX. Đó THẬT SỰ là niềm tự hào to lớn không chỉ của Đảng ta mà của toàn dân tộc.

Muốn cách mạng thắng lợi, điều quan trọng nhất là có đường lối đúng đắn, phương hướng, mục tiêu chiến lược rõ ràng. Điều đó, Bác Hồ và Đảng ta đã chuẩn bị từ ngày dựng Đảng. Nhưng, bằng con đường nào, những hình thức tổ chức lực lượng, phương thức tiến hành, thời cơ cách mạng, và quan trọng nhất, ai thực hiện, là vấn đề cực kỳ quan trọng.

Trước Cách mạng Tháng Tám, lịch sử dân tộc ta ghi đậm những trang oai hùng chống xâm lược, đấu tranh chống áp bức, bóc lột. Cách mạng Tháng Tám là một cuộc vùng dậy của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam khi bị đẩy tới chân tường, khi thời cơ nghìn năm đã đến, thật sự mở ra một thời đại mới trên đất nước ta:

Nước mất nhà tan,

đời khổ thế

Không làm nô lệ,

đứng lên thôi!

(Tố Hữu: Quê mẹ)

Như vậy, sau Cách mạng Tháng Mười Nga, đây là cuộc khởi nghĩa giành được chính quyền lần thứ hai của nhân dân lao động, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Thực hiện khát vọng cháy bỏng của toàn dân và ý chí quyết tâm giành bằng được độc lập, tự do cho dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta, lúc bấy giờ, với gần 5.000 đảng viên cùng toàn dân đã làm nên kỳ tích vĩ đại này. Để thấy vai trò đảng viên và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với vận mệnh của dân tộc ta quan trọng biết chừng nào.

Sự vĩ đại và tầm vóc lớn lao thường không chỉ làm nên từ số lượng. Không phải ngẫu nhiên, tháng 3-1923, mới chỉ hơn 5 năm điều hành chính quyền Xô-viết, sau Cách mạng Tháng Mười, V. I. Lênin đã phát hiện ra những khuyết tật của bộ máy chính quyền mới, nên viết ngay tác phẩm “Thà ít mà tốt”. Cống hiến quan trọng này của V. I. Lênin không chỉ làm sáng tỏ cho chúng ta lý luận về xây dựng bộ máy chính quyền, bộ máy Đảng, mà còn cả về công tác cán bộ và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trước và trong Cách mạng Tháng Tám thật sự là một thế hệ vàng. Lý tưởng và hoài bão sâu xa của họ là đất nước được độc lập, dân tộc thoát khỏi lầm than, cuộc đời được ấm no, hạnh phúc. Trước hy sinh, thử thách sống còn của lợi ích, họ xông lên gánh chịu, làm gương sống cho dân. Chính vì thế mà sự nghiệp hoàn thành, dân ghi công đầu những người cộng sản. Dân tin và dân làm theo cán bộ, đảng viên.

Những thế hệ cán bộ, đảng viên trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc cũng là thế hệ anh hùng của dân tộc. Bao nhiêu khó khăn, gian khổ, tổn thất, hy sinh, trên những tuyến đầu, nơi nguy hiểm nhất, bao giờ cũng có những tấm gương người cộng sản. Tất nhiên, cũng như thời kỳ trước và trong Cách mạng Tháng Tám, suốt hơn 30 năm chiến tranh cứu nước cũng có “một bộ phận” cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, thậm chí phản bội, đầu hàng,... Nhưng, “một bộ phận” ấy quả thật là bé nhỏ, dân không cần để ý và dễ chìm vào lãng quên trước đội ngũ đông đảo cán bộ, đảng viên ngời ngời chiến tích, phẩm chất, đạo đức sáng trong, xứng đáng để dân kính, dân yêu và dân tự hào về những người con ưu tú của mình.

Sau ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, hơn mười năm, Tổ quốc ta lại lâm vào muôn trùng khó khăn trong bao vây, cấm vận. Hai cuộc chiến tranh chống xâm lược ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và làm nghĩa vụ quốc tế, xóa “họa diệt chủng” cho nhân dân Cam-pu-chia; rồi tiếp theo bước ngoặt đổi mới toàn diện đất nước hơn 30 năm, đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng ta, vẫn là một cuộc trường chinh không ngừng, không nghỉ. Vào trận tuyến mới, đội ngũ cán bộ đi ra từ chiến tranh chưa có nhiều tri thức về Đảng cầm quyền, chưa chuẩn bị sẵn sàng và còn nhiều bỡ ngỡ về quản lý kinh tế, quản lý xã hội, mở rộng đối ngoại trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập và quốc tế, có thời cơ và có diễn biến khó lường.

Sự tan rã của Liên Xô và sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu cuối thế kỷ XX làm thay đổi cơ bản cục diện chính trị thế giới, tác động và ảnh hưởng sâu sắc đến nước ta trên nhiều phương diện, từ kinh tế, chính trị, tư tưởng, tình cảm và niềm tin của cán bộ, đảng viên vào vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhờ bản lĩnh kiên cường và chọn đường đi đúng, Đảng ta vẫn giữ vững vai trò lãnh đạo đối với toàn dân tộc, đưa đất nước vượt qua bước ngoặt hiểm nghèo, sự nghiệp đổi mới đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Rõ ràng, những bước tiến ấy, sự nghiệp ấy, không thể không có tâm sức và trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thừa nhận vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ cán bộ, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, sau thế hệ vàng của Cách mạng Tháng Tám, thế hệ anh hùng của các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, cần một cái nhìn khách quan, tổng thể và toàn diện trong sự đòi hỏi rất cao của toàn Đảng, toàn dân lúc này. Sự đòi hỏi ấy là đòi hỏi của dân tộc, đòi hỏi của thời đại. Nhưng trước hết đó là đòi hỏi ngang tầm của một Đảng cầm quyền.

Cái mâu thuẫn lớn nhất hiện nay, là sự trái ngược, cách biệt giữa thực trạng và yêu cầu, đòi hỏi. Vấn đề có ý nghĩa quyết định là phải xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, có đầy đủ phẩm chất năng lực trí tuệ và trình độ tổ chức thực tiễn, số lượng và chất lượng, chất lượng quan trọng nhất, để gánh vác nhiệm vụ đưa đất nước phát triển, Đảng giữ vững vai trò lãnh đạo; trong khi chúng ta đang ở quá trình chuyển tiếp các thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Những cán bộ dày dạn kinh nghiệm đấu tranh cách mạng, được tôi luyện và kiểm nghiệm nghiêm ngặt cả về bản lĩnh và trí tuệ trong những năm tháng gian khổ hy sinh, đang từng bước chuyển giao trọng trách cho lớp cán bộ sinh ra và lớn lên trong thời bình, được đào tạo cơ bản nhưng còn ít trải nghiệm thực tiễn, nhất là trong xử lý những tình huống chính trị, kinh tế - xã hội, đối ngoại phức tạp. Đội ngũ cán bộ mới này đang chịu sức ép trước sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sức ép từ sự giảm sút nghiêm trọng lòng tin của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên vì tham nhũng tràn lan, lợi ích nhóm, cá nhân chủ nghĩa, mất dân chủ, bất chấp luân thường đạo lý, các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng. Tất cả những đòi hỏi và tồn tại của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay làm cho công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác cán bộ nói riêng trở nên phức tạp, khó khăn vô cùng.

Khó khăn rất to lớn và nhiều vô kể. Nhưng không thể không làm. Coi cán bộ và công tác cán bộ là “cái gốc của mọi công việc”, “nguyên nhân của mọi nguyên nhân”, “then chốt của then chốt”, với bản lĩnh cách mạng và khoa học, trách nhiệm với dân tộc, Đảng ta kiên quyết, kiên trì xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, mà trước hết, là xây dựng một đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia - dân tộc và nhân dân, là những cán bộ mẫu mực về phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, bao dung.

Đảng ta đang quyết tâm tập trung toàn lực lượng lấy lại lòng tin của nhân dân đối với Đảng lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, đảng viên bằng những việc làm, chủ trương, chính sách cụ thể. Nhân dân ta nhất định sẽ có lòng tin và chứng thực về đội ngũ cán bộ, đảng viên mới, nối tiếp được truyền thống thế hệ vàng cha anh trong Cách mạng Tháng Tám, trong những năm chiến tranh cứu nước.

ĐỨC LƯỢNG

Chia sẻ