Bộ Khoa học và Công nghệ nâng cao năng lực tiếp cận Cách mạng 4.0

Thứ Năm, 04/10/2018, 16:39:27

NDĐT – Ngày 4-10, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp báo quý 3. Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy chủ trì họp báo cho biết, Bộ đang triển khai các nhiệm vụ nhằm nâng cao năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Bộ Khoa học và Công nghệ nâng cao năng lực tiếp cận Cách mạng 4.0

Thứ trưởng KH và CN Bùi Thế Duy chủ trì buổi Họp báo.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho biết, trong quý 3, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN) tập trung xây dựng các chính sách, pháp luật phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; triển khai các công việc nhằm nâng cao năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ các ngành kinh tế, phát triển sản phẩm chủ lực theo chuỗi giá trị.

Cụ thể, để tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong quý 3, Bộ KH và CN đã phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Chính phủ tổ chức thành công “Diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 năm 2018” - Industry 4.0 Summit 2018 với chủ đề “Tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Diễn đàn được tổ chức nhằm trao đổi về thực trạng triển khai và ứng dụng các công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam; đề cập đến một số xu hướng nổi bật về Cách mạng công nghiệp 4.0; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và đưa ra một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam nhằm nâng cao năng lực tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0.

Bộ KH và CN đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng tổ chức Chương trình Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam 2018 với chủ đề “Sức mạnh Thăng Long - Trí tuệ Việt Nam”. Các Hội thảo trong Chương trình đã tập trung trao đổi về các công nghệ chủ chốt của CMCN 4.0 trong các ngành, lĩnh vực, tạo diễn đàn để các nhà khoa học xuất sắc của Việt Nam ở nước ngoài trong nhiều lĩnh vực giới thiệu về các nghiên cứu, thành tựu đạt được và xu hướng phát triển công nghệ của thế giới, đề xuất ứng dụng cho Việt Nam. Bước đầu đã hình thành các nhóm chuyên gia Việt Nam trong cùng ngành như trí tuệ nhân tạo, robotics – cơ điện tử, blockchain… ở các nước khác nhau trên thế giới để tập trung trao đổi chuyên sâu, đề xuất các hoạt động, dự án hợp tác cụ thể với các cơ quan, tập đoàn, doanh nghiệp trong nước; hoặc hình thành các đầu mối đại diện theo từng quốc gia để tiếp tục là cầu nối thu hút, mở rộng mạng lưới chuyên gia xuất sắc Việt Nam trên khắp thế giới.

Bộ cũng làm việc với các bộ, ngành để đẩy mạnh triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đồng thời xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đồng thời xây dựng khung Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển và ứng dụng các công nghệ đặc trưng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, dữ liệu lớn…).

THẢO LÊ