Hỗ trợ Đà Nẵng 15 tỷ đồng phát triển thành phố thông minh

Thứ Năm, 19/04/2018, 11:39:59

NDĐT – Công ty CP FPT sẽ hỗ trợ TP Đà Nẵng 15 tỷ đồng để phát triển thành phố thông minh.

Hỗ trợ Đà Nẵng 15 tỷ đồng phát triển thành phố thông minh

Theo nội dung ký kết, FPT sẽ hỗ trợ Đà Nẵng 15 tỷ đồng phát triển thành phố thông minh.

Chiều 19-4, UBND TP Đà Nẵng và Công ty CP FPT đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2020. Mục tiêu mà hai bên cùng hướng đến góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, phát triển Đà Nẵng trở thành thành phố an ninh, thân thiện, an bình, hấp dẫn và đáng sống.

Cụ thể, hai bên sẽ cùng trao đổi và hoàn thành xây dựng Cổng thông tin giao thông trực tuyến về giao thông vận tải, Cổng thông tin về nông nghiệp và nông thôn; triển khai một số ứng dụng trong lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch.

Trong giai đoạn 2018-2019, FPT tập trung bố trí nhân lực và kinh phí 15 tỷ đồng hỗ trợ Đà Nẵng xây dựng và triển khai thí điểm một số dự án, ứng dụng liên quan đến thành phố thông minh trong phạm vi hợp tác. Giai đoạn 2019-2020, hai bên sẽ cùng đánh giá, rút kinh nghiệm và tiếp tục nghiên cứu triển khai nhân rộng các ứng dụng thành phố thông minh phù hợp với yêu cầu của TP Đà Nẵng.

Được biết, theo thỏa thuận hợp tác, UBND TP Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Công ty CP FPT đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, sản xuất kinh doanh, mở rộng các ứng dụng, dịch vụ trên địa bàn thành phố theo quy định hiện hành. Hỗ trợ Công ty CP FPT tham gia hợp tác triển khai các dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin dưới các hình thức BOT, PPP, thuê dịch vụ CNTT. Công ty CP FPT hỗ trợ thành phố Đà Nẵng tiếp cận các doanh nghiệp, tổ chức khoa học có kinh nghiệm và kiến thức về xây dựng thành phố thông minh.

ANH ĐÀO