Phát hành Sách trắng về công nghệ thông tin và truyền thông 2017

Thứ Ba, 19/09/2017, 09:04:09
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT - Ngày 19-9, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố phát hành Sách trắng về Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT và TT) năm 2017.

Năm nay, Sách trắng sẽ cung cấp số liệu thống kê tình hình hoạt động, phát triển của ngành trong hai năm 2015 và năm 2016 bao gồm: ứng dụng CNTT, công nghiệp CNTT, an toàn thông tin, viễn thông, internet, bưu chính, nghiên cứu và đào tạo về CNTT và TT và các lĩnh vực có liên quan khác. Các số liệu được tổng hợp từ báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, các cơ sở đào tạo, hiệp hội và doanh nghiệp CNTT và đã được kiểm tra.

Sách trắng 2017 đã bổ sung một số chỉ tiêu phù hợp với thông lệ quốc tế, đáp ứng nhu cầu thông tin để quản lý và thúc đẩy phát triển CNTT và TT Việt Nam: dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp, chỉ số đo lường khán giả truyền hình...

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết, đơn vị đã tập trung nguồn lực để hoàn thành ấn phẩm trong thời gian ngắn nhất, bảo đảm kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ về hiện trạng phát triển của ngành công nghệ thông tin và truyền thông của Việt Nam, đáp ứng nhu cầu dữ liệu ngày càng cao của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước. Đồng thời, ông Tuấn cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan cần nghiên cứu, đa dạng hóa hình thức cung cấp Sách trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông 2017 (Sách trắng) như bản điện tử và công khai trên các trang thông tin điện tử của đơn vị này để các tổ chức, doanh nghiệp… tham khảo trong hoạt động quản lý, đầu tư kinh doanh… Bộ Thông tin và Truyền thông mong muốn Sách trắng 2017 là ấn phẩm giúp các cơ quan quản lý Nhà nước hoạch định xây dựng chính sách, đồng thời cung cấp thông tin có giá trị cho các tổ chức, doanh nghiệp tham khảo cho hoạt động kinh doanh, tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác trong lĩnh vực CNTT và TT.

KHÁNH BĂNG

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC