Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước

Thứ Hai, 26/06/2017, 19:24:35
 Font Size:     |        Print

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử; Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và các văn bản có liên quan về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Phó Thủ tướng giao Bộ TT-TT tổ chức nghiên cứu Đề án tăng cường quản lý nhà nước về cơ sở dữ liệu quốc gia; Văn phòng Chính phủ xây dựng dự thảo Quyết định về quy chế gửi, nhận văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản bốn cấp chính quyền trình Thủ tướng trong quý III-2017.

Chia sẻ