Sau ngày 24-4, tiếp tục hỗ trợ cập nhật thông tin thuê bao điện thoại di động

Thứ Ba, 24/04/2018, 20:41:08

Các nhà mạng cho biết vẫn tiếp tục hỗ trợ khách hàng cập nhật, đăng ký thông tin thuê bao sau ngày 24-4. Về việc tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông đối với các thuê bao chưa đăng ký, cập nhật thông tin theo quy định của Nghị định 49/2017/NĐ-CP sẽ thực hiện theo đúng hướng dẫn của các cơ quan chức năng, đồng thời sẽ gửi tin nhắn thông báo chi tiết đến từng khách hàng cụ thể.

Thực tế, đến nay Bộ Thông tin và Truyền thông vẫn chưa đưa ra hướng dẫn cụ thể nào về việc tiến hành cắt dịch vụ các thuê bao chưa cập nhật đủ thông tin và người dân vẫn còn thời gian để tiếp tục bổ sung thông tin đăng ký theo đúng quy định. Bên cạnh đó, đối với thuê bao di động có thông tin thuê bao không đúng quy định, nhà mạng phải thông báo liên tục trong ít nhất trong năm ngày, mỗi ngày ít nhất một lần yêu cầu thực hiện lại việc giao kết hợp đồng. Trường hợp cá nhân, tổ chức không thực hiện theo yêu cầu, nhà mạng mới được tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông một chiều sau 15 ngày và hai chiều sau 30 ngày kể từ ngày đầu tiên gửi thông báo.

PV