Đổi mới tư duy ngoại giao theo hướng phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước

Đổi mới tư duy ngoại giao theo hướng phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước

NDĐT - Ngày 25-8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp mặt các đồng chí đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29. Cùng dự có đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao.