Sẽ tái cơ cấu toàn diện Ngân hàng TMCP Đông Á, bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền

Sẽ tái cơ cấu toàn diện Ngân hàng TMCP Đông Á, bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền

NDĐT - Ngày 11-12, Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp cần thiết nhằm bảo đảm hoạt động của Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) được an toàn và bảo vệ đầy đủ quyền lợi của người gửi tiền và cơ cấu lại toàn diện DAB để đưa ngân hàng này hoạt động an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững.