Thêm 281 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán

Thứ Sáu, 06/10/2017, 01:57:43
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT – Ngày 6-10, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tính đến ngày 30-9, VSD đã cấp thêm mã số giao dịch chứng khoán cho 281 nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể: Trong tháng 9-2017, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 281 nhà đầu tư nước ngoài (31 tổ chức và 250 cá nhân).

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 35 nhà đầu tư nước ngoài (10 tổ chức và 25 cá nhân), hủy mã số giao dịch chứng khoán cho năm nhà đầu tư nước ngoài (hai tổ chức và ba cá nhân).

Như vậy, trong quý III/2017, VSD đã cấp 825 mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài (714 cá nhân và 111 tổ chức). Hủy 13 mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài (bốn cá nhân và chín tổ chức).

Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 22.304 mã (3.454 tổ chức và 18.850 cá nhân).

H.T

Chia sẻ