Bán thành công 3.474 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Thứ Năm, 10/05/2018, 03:00:34
 Font Size:     |        Print
 

Đấu thầu trái phiếu theo phương thức điện tử.

NDĐT – Ngày 10-5, Sở GDCK Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành ngày 9-5 đã huy động được 3.474 tỷ đồng.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn dài 10 năm (1.500 tỷ đồng), 15 năm (1.500 tỷ đồng), 20 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 3.474 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 16 thành viên dự thầu, huy động được 1.400 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,20%/năm, tăng 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2-5-2018).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 10 thành viên dự thầu, huy động được 674 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,55%/năm, tăng 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2-5-2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 450 tỷ đồng, có một thành viên tham gia dự thầu, huy động được 400 tỷ đồng với lãi suất 4,55%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 5 thành viên dự thầu, huy động thành công 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,14%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 18-4-2018).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2018, Kho bạc Nhà nước huy động được 52.046 tỷ đồng thông qua đấu thầutại HNX.

XUÂN VIỆT