Trái phiếu chính phủ “hút” 2.109 tỷ đồng đầu tư

Thứ Tư, 02/05/2018, 11:19:00

NDĐT - Ngày 2-5, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, với kết quả huy động được 2.109 tỷ đồng.

Trái phiếu chính phủ “hút” 2.109 tỷ đồng đầu tư

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), bảy năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (1.500 tỷ đồng) và 15 năm (1.500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 2.109 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 16 thành viên dự thầu, huy động được 64 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,97%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24-4-2018).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 10 thành viên dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,15%/năm, tăng 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 18-4-2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 450 tỷ đồng, có hai thành viên tham gia dự thầu, huy động được 445 tỷ đồng với lãi suất 4,15%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có bảy thành viên dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,50%/năm, tăng 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24-4-2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 450 tỷ đồng, có một thành viên tham gia dự thầu, huy động được 400 tỷ đồng với lãi suất 4,50%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn bảy năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2018, KBNN huy động được 48.572 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

XUÂN VIỆT