Bảy tháng đầu năm, huy động được 143,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại HNX

Thứ Tư, 02/08/2017, 12:11:20
 Font Size:     |        Print
 

(Ảnh minh họa)

NDĐT - Ngày 2-8, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Kết quả, đã huy động được 2.500 tỷ đồng, nâng mức huy động thành công của KBNN kể từ đầu năm đến nay là 143.414,6593 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX.

Theo đó, phiên đấu thầu này có tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng cho ba loại kỳ hạn: 7 năm, 10 năm và 15 năm, mỗi kỳ hạn gọi thầu 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 16 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.011 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,75-5,50%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 4,80%/năm, thấp hơn 0,15%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12-7-2017).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.931 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,28-5,75%/năm. Kết quả, huy động được 700 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 5,38%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12-7-2017).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.801 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,60-6,10%/năm. Kết quả, huy động được 800 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 5,75%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19-7-2017).

M.K

Chia sẻ