Lào Cai bứt phá trong xây dựng chính quyền điện tử

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm trong ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử nhằm kết nối, tương tác với người dân theo phương châm "ở đâu có người dân, ở đó có chính quyền". Tỉnh đã có sự bứt phá mạnh mẽ trong lĩnh vực này. Năm 2016, Lào Cai xếp thứ 3 trong số 63 tỉnh, thành phố về chỉ số hiện đại hóa hành chính, đứng đầu cả nước về sử dụng văn bản điện tử, xếp thứ 3 trong số 63 tỉnh, thành phố về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.