Lãi suất hấp dẫn, thêm hơn 4.000 tỷ đồng "đổ" vào TPCP

NDĐT - Ngày 12-9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành và huy động được tổng cộng 4.050 tỷ đồng. (12/09/2018)

TIN BÀI KHÁC

TPCP dài hạn hút gần 4.000 tỷ đồng đầu tư

  09/08/2018
NDĐT – Ngày 9-8, Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 8-8 đã huy động được 3.950 tỷ đồng. 

TPCP vẫn đang hấp dẫn nhà đầu tư

  02/08/2018
NDĐT – Ngày 2-8, Sở GDCK Hà Nội công bố, trong tháng 7 đã có hơn 15,7 nghìn tỷ đồng đầu tư vào TPCP, cho thấy TPCP đang rất hấp dẫn nhà đầu tư. 

Đấu thầu thành công 2.300 tỷ đồng TPCP

  01/08/2018
NDĐT - Ngày 1-8, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành và huy động được tổng cộng 2.300 tỷ đồng. 

Thêm 4.500 tỷ đồng đầu tư vào TPCP

  25/07/2018
NDĐT - Ngày 25-7, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành và huy động được tổng cộng 4.500 tỷ đồng.  

Huy động 150 tỷ đồng TPCP bảo lãnh

  23/07/2018
NDĐT - Ngày 23-7, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành và huy động được 150 tỷ đồng. 

Đấu thầu thành công 4.600 tỷ đồng TPCP

  19/07/2018
NDĐT - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 18-7 đã huy động được 4.600 tỷ đồng. 

3.510 tỷ đồng tiếp tục đổ vào TPCP

  12/07/2018
NDĐT – Ngày 11-7, Sở GDCK HàNội cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 11-7 đã huy động được tổng cộng 3.510 tỷ đồng. 

Hơn 16,9 nghìn tỷ đồng "rót vào" TPCP trong tháng 6

  02/07/2018
NDĐT – Ngày 2-7, Sở GDCK Hà Nội cho biết, trong tháng 6, Sở đã tổ chức 30 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 16.940 tỷ đồng trái phiếu, tăng 51,5% so với tháng 5/2018. 

Nửa năm, đã có hơn 74 nghìn tỷ đồng đầu tư TPCP

  27/06/2018
NDĐT - Ngày 27-6, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành đã huy động được 4.400 tỷ đồng. Như vậy tính từ đầu năm 2018, KBNN huy động được 74.581 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX. 

Trái phiếu chính phủ thu hút 4.300 tỷ đồng đầu tư

  21/06/2018
NDĐT – Sở GDCK Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) ngày 20-6 đã huy động được 4.300 tỷ đồng. 

Thêm 4.200 tỷ đồng “đổ vào” trái phiếu Chính phủ

  14/06/2018
NDĐT – Ngày 13-6, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phá thành và huy động được 4.200 tỷ đồng. 

Hơn 11 nghìn tỷ đồng đầu tư vào TPCP trong tháng 5

  01/06/2018
NDĐT – Ngày 1-6, Sở GDCK Hà Nội cho biết, trong tháng 5/2018, đã tổ chức 20 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 11.178 tỷ đồng trái phiếu, tăng 45,8% so với tháng 4/2018.