Giao dịch TPCP tháng cuối năm 2016 đạt hơn 163 nghìn tỷ đồng

Giao dịch TPCP tháng cuối năm 2016 đạt hơn 163 nghìn tỷ đồng

NDĐT – Ngày 1-3, Sở GDCK Hà Nội cho biết, trong tháng 12/2016, Sở GDCK Hà Nội tổ chức chín phiên đấu thầu, huy động được 3.956,1 tỷ đồng trái phiếu, giảm 56% so với tháng 11/2016. (03/01/2017)

TIN BÀI KHÁC:

Huy động 150 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

  15/11/2016
NDĐT - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành ngày 14-11-2016 đã huy động được 150 tỷ đồng. 

Huy động hơn 586 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

  10/11/2016
NDĐT - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 9-11 đã huy động được hơn 586 tỷ đồng. 

Huy động 300 tỷ đồng trái phiếu NHCSXH

  07/11/2016
NDĐT - Ngày 7-11, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành và huy động được 300 tỷ đồng. 

Thêm 1.825 tỷ đồng “đổ” vào trái phiếu Chính phủ

  02/11/2016
NDĐT - Ngày 2-11, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành và thu về 1.825 tỷ đồng đầu tư. 

Tháng 10: Huy động hơn 22 nghìn tỷ đồng TPCP

  01/11/2016
NDĐT - Tháng 10, Sở GDCK Hà Nội tổ chức 25 phiên đấu thầu, huy động được 22.465 tỷ đồng trái phiếu, tăng 64,3% so với tháng 9-2016. 

Huy động 200 tỷ đồng trái phiếu NHCSXH

  01/11/2016
NDĐT - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành ngày 31-10 đã huy động thành công 200 tỷ đồng. 

Huy động 1.879 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

  26/10/2016
NDĐT - Ngày 26-10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành và huy động được 1.879 tỷ đồng. 

Thêm 100 tỷ đồng đầu tư trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

  24/10/2016
NDĐT - Ngày 24-10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành và huy động được 100 tỷ đồng.  

Hơn 3.000 tỷ đồng đầu tư trái phiếu Chính phủ

  19/10/2016
NDĐT - Ngày 19-10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành và thu về 3.007 tỷ đồng.  

Huy động thêm 100 tỷ đồng trái phiếu NHCSXH

  17/10/2016
NDĐT - Ngày 17-10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành và huy động được 100 tỷ đồng. 

Lãi suất thấp, trái phiếu KBNN vẫn hút 6.800 tỷ đồng

  13/10/2016
NDĐT - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 12-10 đã huy động được 6.800 tỷ đồng. 

Huy động 900 tỷ đồng trái phiếu NHCSXH

  10/10/2016
NDĐT - Ngày 10-10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành và huy động được 900 tỷ đồng. 

Thêm 8.200 tỷ đồng đầu tư trái phiếu Chính phủ

  06/10/2016
NDĐT - Ngày 6-10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 5-10 đã thu được 8.200 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu tiếp tục giảm. 

Huy động hơn 13,6 nghìn tỷ đồng TPCP trong tháng 9

  04/10/2016
NDĐT – Ngày 4-9, Sở GDCK Hà Nội cho biết, trong tháng 9, HNX đã tổ chức 17 phiên đấu thầu, huy động được 13.672 tỷ đồng trái phiếu, giảm 58,3% so với tháng 8-2016.