Đấu thầu thành công 1.629 tỷ đồng TPCP

NDĐT - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 7-11 và huy động được tổng cộng 1.629 tỷ đồng.  (09/11/2018)

TIN BÀI KHÁC

Lãi suất hấp dẫn, thêm 1.150 tỷ đồng đầu tư TPCP

  04/10/2018
NDĐT – Ngày 3-10, Sở GDCK Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành đã huy động được 1.150 tỷ đồng. 

Từng bước cơ cấu lại thị trường trái phiếu Chính phủ

  03/10/2018
Chủ động phát hành trái phiếu Chính phủ (TPCP) kỳ hạn dài, đặc biệt là các kỳ hạn 15 năm, 20 năm, 30 năm là giải pháp quan trọng, vừa đáp ứng nhu cầu đầu tư của các quỹ bảo hiểm, vừa giúp kéo dài kỳ hạn bình quân của danh mục nợ trái phiếu Chính phủ, giảm áp lực trả nợ trong ngắn hạn và tăng tính bền vững của nợ công. 

20,8 nghìn tỷ đồng “đổ” vào TPCP trong tháng 9

  02/10/2018
NDĐT – Chiều 2-10, Sở GDCK Hà Nội cho biết, trong tháng 9, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức 31 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 20.800 tỷ đồng trái phiếu, tăng 19,9% so với tháng 8. 

Dòng tiền vẫn đổ mạnh vào trái phiếu chính phủ

  26/09/2018
NDĐT - Ngày 26-9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành và đã huy động được tổng cộng 3.800 tỷ đồng. 

Lãi suất tăng, TPCP hút thêm 4.200 tỷ đồng đầu tư

  19/09/2018
NDĐT - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 19-9 đã huy động được tổng cộng 4.200 tỷ đồng. 

Lãi suất hấp dẫn, thêm hơn 4.000 tỷ đồng "đổ" vào TPCP

  12/09/2018
NDĐT - Ngày 12-9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành và huy động được tổng cộng 4.050 tỷ đồng. 

Lãi suất hấp dẫn, thêm 3.650 tỷ đồng đầu tư vào TPCP

  06/09/2018
NDĐT - Sở GDCK HàNội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 5-9-2018 đã huy động được 3.650 tỷ đồng.  

Tháng 8, huy động hơn 17 nghìn tỷ đồng TPCP

  05/09/2018
NDĐT – Ttong tháng 8, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức 38 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 17.340 tỷ đồng trái phiếu, tăng 9,9% so với tháng 7/2018. 

Lãi suất tăng, 4.100 tỷ đồng “đổ” vào TPCP

  23/08/2018
NDĐT - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 22-8-2018 đã huy động được tổng cộng 4.100 tỷ đồng.  

Huy động TPCP vượt mốc 100 nghìn tỷ đồng

  16/08/2018
NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, giá trị trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành kể từ đầu năm 2018 đã huy động được vượt mốc 100 nghìn tỷ đồng. 

TPCP dài hạn hút gần 4.000 tỷ đồng đầu tư

  09/08/2018
NDĐT – Ngày 9-8, Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 8-8 đã huy động được 3.950 tỷ đồng. 

TPCP vẫn đang hấp dẫn nhà đầu tư

  02/08/2018
NDĐT – Ngày 2-8, Sở GDCK Hà Nội công bố, trong tháng 7 đã có hơn 15,7 nghìn tỷ đồng đầu tư vào TPCP, cho thấy TPCP đang rất hấp dẫn nhà đầu tư.