Gần 4.000 tỷ đồng đầu tư vào TPCP

NDĐT - Ngày 16-5, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành và huy động được tổng cộng 3.980 tỷ đồng.  (16/05/2018)

TIN BÀI KHÁC

Thêm 3.045 tỷ đồng đầu tư vào TPCP

  29/03/2018
NDĐT - Ngày 29-3, Sở GDCK Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 28-3-2018 đã huy động được 3.045 tỷ đồng. 

Lãi suất thấp, TPCP vẫn hút hơn 10 nghìn tỷ đồng đầu tư

  02/03/2018
NDĐT - Tháng 2/2018, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức sáu phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 10.015 tỷ đồng trái phiếu, giảm 48% so với tháng 1/2018. 

7.800 tỷ đồng đầu tư vào Trái phiếu Chính phủ phiên đầu xuân

  01/03/2018
NDĐT - Ngày 1-3, Sở GDCK Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành đầu xuân Mậu Tuất (ngày 28-2) đã huy động thành công 7.800 tỷ đồng. 

Thêm 2.215 tỷ đồng tiếp tục đổ vào TPCP

  08/02/2018
NDĐT – Ngày 8-2, Sở GDCK Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành ngày 7-2-2018 có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 15 năm (1.000 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 2.215 tỷ đồng. 

Sẽ ban hành bốn Nghị định để phát triển thị trường trái phiếu

  02/02/2018
NDĐT - Ngày 2-2, Sở GDCK Hà Nội (HNX) tổ chức Hội nghị Thành viên thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) đầu năm 2018. Vụ Tài chính Ngân hàng cho biết, năm 2018, Bộ Tài chính sẽ tập trung xây dựng và trình Chính phủ ban hành bốn Nghị định để phát triển thị trường trái phiếu.  

Huy động hơn 19,3 nghìn tỷ đồng TPCP trong tháng 1

  01/02/2018
NDĐT – Ngày 1-2, Sở GDCK Hà Nội cho biết, HNX đã tổ chức 12 phiên đấu thầu trong tháng 1, huy động được tổng cộng 19.365 tỷ đồng trái phiếu, tăng 63,3% so với tháng 12/2017. 

Nhà đầu tư mua hết 5.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

  10/01/2018
NDĐT - Ngày 10-1, HNX đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7 năm (3.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 15 năm (1.000 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động thành công 5.000 tỷ đồng. 

Hơn 9.000 tỷ đồng “đổ vào” TPCP trong tháng 11

  01/12/2017
NDĐT - Tháng 11/2017, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức 31 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 9.153 tỷ đồng trái phiếu, tăng 21,8% so với tháng 10/2017, tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 45,5%. 

Đã có hơn 158 nghìn tỷ đồng đầu tư vào TPCP

  29/11/2017
NDĐT - Ngày 29-11, HNX đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 10 năm và 20 năm, mỗi kỳ hạn gọi thầu 500 tỷ đồng. Kết quả, phiên đấu thầu huy động được tổng cộng 646 tỷ đồng.  

Huy động thành công 1.179 tỷ đồng TPCP

  02/11/2017
NDĐT - Ngày 1-11, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng cho bốn loại kỳ hạn: 5 năm (1.000 tỷ đồng), 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).  

Hơn 7,5 nghìn tỷ đồng “rót” vào TPCP trong tháng 10

  01/11/2017
NDĐT - Tháng 10/2017, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức 15 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 7.510 tỷ đồng trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành, tăng 45,5% so với tháng 9/2017. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 60,5%. 

Huy động trái phiếu Chính phủ vượt 155 nghìn tỷ đồng

  26/10/2017
NDĐT - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, kể từ đầu năm 2017, KBNN đã huy động thành công 155.089,6593 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX.