VSD ban hành Quy định hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ qua cổng giao tiếp trực tuyến

Thứ Hai, 28/05/2018, 03:42:05
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT – Ngày 28-5, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, VSD đã ban hành Quy định hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp trực tuyến thay cho Quyết định 79/QĐ-VSD ngày 19-6-2015.

Cụ thể: Ngày 23-5, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ký ban hành Quyết định số 54/QĐ-VSD kèm theo Quy định hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thay thế cho Quyết định số 79/QĐ-VSD ngày 19-6-2015 của VSD.

Quyết định số 54/QĐ-VSD đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VSD thay thế cho quyết định số 79/QĐ-VSD tại mục văn bản pháp lý.

H.T

Chia sẻ