VSD tham dự Hội thảo đào tạo của ACG tại Trung Quốc

Thứ Ba, 15/05/2018, 08:26:13
 Font Size:     |        Print
 

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

NDĐT – Vừa qua, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tham dự Hội thảo đào tạo lần thứ 20 của Hiệp hội các tổ chức lưu ký, bù trừ chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ACG), do Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Trung Quốc (CSDC) tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Tham dự Hội thảo đào tạo lần thứ 20 của ACG có hơn 100 đại diện đến từ các tổ chức lưu ký, thanh toán bù trừ (CSD) là thành viên của Hiệp hội ACG và các tổ chức tài chính quốc tế.

Tại hội thảo, các nhóm công tác của Hiệp hội ACG đã tập trung thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm của các tổ chức thành viên của ACG về quá trình toàn cầu hóa của thị trường tài chính Trung Quốc; quản trị rủi ro trong quá trình phát triển và hội nhập; cơ cấu phí của các CSD bao gồm phí đối với các dịch vụ chính và phí đối với các dịch vụ gia tăng; các dịch vụ đăng ký trực tuyến dành cho nhà đầu tư; cơ hội và thách thức của các CSD khi hợp tác phát triển các dịch vụ xuyên biên giới; an ninh hệ thống công nghệ thông tin; các sản phẩm mới gia tăng của các CSD và các ứng dụng công nghệ mới như mã định danh pháp nhân (mã LEI), công nghệ Blockchains, tiêu chuẩn ISO 20022 trong thị trường vốn.

Tại hội thảo, đoàn đại biểu VSD đã thảo luận chia sẻ kinh nghiệm về quản trị rủi ro với các tổ chức thành viên của CSD trong hoạt động bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán cơ sở; một số dịch vụ gia tăng của VSD như e-voting, quản trị quỹ đầu tư,v.v.

Tham gia hội thảo đào tạo là cơ hội giúp VSD gặp gỡ và trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động với các CSD khác trong khối ACG cũng như các các tổ chức tài chính quốc tế khác. Đây cũng là cơ hội để VSD cập nhật, trao đổi thông tin về tình hình phát triển các dịch vụ chứng khoán sau giao dịch, các vấn đề chuyên ngành mang tính khu vực và toàn cầu, mở rộng quan hệ song phương và đa phương.

HÀ THÀNH

Chia sẻ