Cấp mới hai mã chứng khoán

Thứ Sáu, 13/04/2018, 03:16:24
 Font Size:     |        Print
 

Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh được cấp mã NQN.

NDĐT – Ngày 13-4, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, VSD đã cấp mới mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh và Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần.

Mã mới NQN

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 20/2018/GCNCP-VSD ngày 11-4-2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh

Trụ sở chính: Số 449 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh

Vốn điều lệ: 402.951.789.959 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh

Mã chứng khoán: NQN

Mã ISIN: VN000000NQN6

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 40.295.178 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 402.951.780.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 12-4-2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh đăng ký giao dịch cổ phiếu NQN trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu NQN được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Quảng Ninh (tiền thân là Công ty Thi công và Cấp nước Quảng Ninh).

Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh chính thức bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 1-1-2014, với ngành nghề kinh doanh: Khai thác, sản xuất và kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, du lịch, dịch vụ, sản xuất và các nhu cầu khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quản lý các dự án đầu tư phát triển cấp nước, các hệ thống cấp nước trên địa bàn tỉnh; Thiết kế, chế tạo, sản xuất kinh doanh, nhập khẩu máy móc, vật tư thiết bị công nghệ chuyên ngành cấp thoát nước và vệ sinh môi trường…

Mã mới PEG

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 19/2018/GCNCP-VSD ngày 11-4-2018 và cấp mã chứng khoán cho Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần

Trụ sở chính: số 194 Nam kỳ Khởi nghĩa, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ: 2.600.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần

Mã chứng khoán: PEG

Mã ISIN: VN000000PEG1

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 248.877.470 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 2.488.774.700.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 12-4-2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần đăng ký giao dịch cổ phiếu PEG trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu PEG được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

H.T

Chia sẻ