Quý 1-2018: SSI và VNDirect dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu

Thứ Ba, 10/04/2018, 07:30:50
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT - Trong xếp hạng thị phần môi giới cổ phiếu quý 1-2018 của HNX, hai công ty chứng khoán dẫn đầu thị phần môi giới là CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) và CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VNDS); trong đó, SSI dẫn đầu thị phần môi giới và VNDS đứng thứ nhì trên cả thị trường cổ phiếu niêm yết và UPCoM.

Trên thị trường cổ phiếu niêm yết quý 1-2018, bốn công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất trên HNX là CTCP Chứng khoán Sài Gòn, CTCP Chứng khoán VNDIRECT, CTCP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội. Trong đó, thành viên có thị phần môi giới lớn nhất là CTCP Chứng khoán Sài Gòn chiếm 13,61% giá trị giao dịch toàn thị trường, tiếp theo sau là CTCP Chứng khoán VNDIRECT với 9,13%.

Như vậy, CTCP Chứng khoán Sài Gòn liên tục dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết trên HNX trong năm 2017 và quý 1-2018. CTCP Chứng khoán VNDIRECT từ vị trí thứ 4 trong quý 4-2017 đã lên vị trí thứ 2 trong quý 1-2018, trong khi CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội từ vị trí thứ 2 xuống vị trí thứ 4.

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

13.61 %

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

9.13 %

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

8.97 %

4

Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

8.62 %

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

7.90 %

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

4.80 %

7

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

4.73 %

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

4.68 %

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

4.17 %

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

3.42 %

Trên thị trường UPCoM, CTCP Chứng khoán Sài Gòn với thị phần chiếm 12,26% giá trị giao dịch toàn thị trường đã vươn lên vị trí dẫn đầu thay thế cho CTCP Chứng khoán VNDIRECT, VNDIRECT xếp vị trí thứ 2 với thị phần chiếm 9,26%. Thị phần môi giới của CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội sụt giảm mạnh từ vị trí thứ 2 trong quý 4-2017 xuống vị trí thứ 10 trong quý 1-2018. Trong khi đó, CTCP Chứng khoán IB lại gây bất ngờ khi từ vị trí thứ 8 trong quý 4-2017 vươn lên vị trí thứ 3 trong quý 1-2018.

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

12.26 %

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

9.26 %

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB

7.39 %

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

7.08 %

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

6.39 %

6

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

6.07 %

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

5.64 %

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

4.99 %

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

4.23 %

10

Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

4.21 %

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ, nhóm thành viên có thị phần môi giới cao nhất (trên 10%) không có sự thay đổi, vẫn bao gồm: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, CTCP Chứng khoán Bảo Việt, CTCP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Ở nhóm thành viên có thị phần môi giới thấp nhất (ít hơn 5%) gồm có CTCP Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, CTCP Chứng khoán Sài Gòn, CTCP Chứng khoán VNDIRECT.

STT

Tên TV

Nhóm

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Nhóm có thị phần trên 10%

2

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Nhóm có thị phần có từ 5% đến 10%

6

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

Nhóm có thị phần dưới 5%

8

Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

M.K

Chia sẻ