Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu CTW

Thứ Sáu, 02/02/2018, 09:29:21
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT – Ngày 2-2, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho biết, đã chuyển quyền sở hữu cổ phiếu CTW (Công ty CP cấp thoát nước Cần Thơ) cho các nhà đầu tư.

Căn cứ công văn số 503/UBCK-PTTT ngày 19-1-2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán CTW, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu CTW như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng cổ phiếu CTW chuyển quyền sở hữu

1

Công ty cổ phần Kỹ thuật En Vi Ro

Công ty cổ phần Đầu tư ngành nước DNP

6.310.400

Tổng

6.310.400

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 31-1-2018.

Ngày 1-7-2005, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, với mức vốn điều lệ là 280.000.000.000 đồng. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cấp thoát nước.

H.T

Chia sẻ