Cấp mã chứng khoán cho hai công ty cổ phần

Thứ Ba, 10/10/2017, 08:02:36
 Font Size:     |        Print
 

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội được cấp mã HAB.

NDĐT - Ngày 10-10, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu và mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội.

Mã mới CII11709

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 72/2017/GCNTP-VSD ngày 9-10-2017 và cấp mã trái phiếu cho trái phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP Hồ Chí Minh như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Trụ sở chính: Số 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 9-10-2017.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán: CII11709

Mã ISIN: VN0CII117096

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: TPCT

Số lượng chứng khoán đăng ký: 2.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 200.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 10-10-2017, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP Hồ Chí Minh đăng ký niêm yết trái phiếu CII11709 tại SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

Mã mới HAB

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 188/2017/GCNCP-VSD ngày 9-10-2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

Trụ sở chính: Số 45B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

Mã chứng khoán: HAB

Mã ISIN: VN000000HAB7

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 2.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 20.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 10-10-2017, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội đăng ký giao dịch cổ phiếu HAB trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu HAB được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

H.T

Chia sẻ