Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VPB

Thứ Sáu, 06/10/2017, 02:09:00
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT – Ngày 6-10, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã chuyển quyền sở hữu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (mã VPB) cho các nhà đầu tư.

Căn cứ công văn số 6361/UBCK-PTTT ngày 22-9-2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán VPB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VPB như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng cổ phiếu VPB chuyển quyền sở hữu

1

Deutsche Bank AG London

Composite Capital Master Fund LP

8.207.690

2

Pyn Elite Fund (NON-UCITS)

6.956.920

3

KIM Vietnam Growth Equity Fund

600.000

4

KITMC Worldwide Vietnam RSP Balance Fund

400.000

5

Aquila SPC LTD

870.300

6

DC Developing Markets Strategies Public Limited Company

514.820

7

KB Vietnam Focus Balanced Fund

81.000

8

Norges Bank

1.325.070

9

Amersham Industries Limited

4.918.110

10

Idris LTD

290.700

11

Albizia Asean Tenggara Fund

Vietnam Holding Limited

500.000

Tổng

24.664.610

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 4-10-2017.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) được thành lập ngày 12-8-1993. Sau 24 năm hoạt động, VPBank đã phát triển mạng lưới lên 215 điểm giao dịch với đội ngũ hơn 18.000 cán bộ nhân viên. Tính đến hết quý I/2017, vốn điều lệ của VPBank đã tăng lên mức 10.765 tỷ đồng.

H.T

Chia sẻ