Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VPB

Thứ Sáu, 29/09/2017, 02:35:54
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT – Ngày 29-9, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, VSD đã chuyển quyền sở hữu cổ phiếu của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (mã chứng khoán VPB) cho các nhà đầu tư.

Căn cứ công văn số 6319/UBCK-PTTT ngày 20-9-2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán VPB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VPB như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng cổ phiếu VPB chuyển quyền sở hữu

1

KT Zmico Securities Company Limited

Phatra Capital Public Company Limited

530.000

Tổng

530.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 27-9-2017.

* Căn cứ công văn số 6209/UBCK-PTTT ngày 14-9-2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán VPB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VPB như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng cổ phiếu VPB chuyển quyền sở hữu

1

Fides Xin Moi B&I Private Investment Trust 7

Vietnam Holding Limited

120.000

2

Fides Xin Moi B&I Private Investment Trust 8

150.000

3

Fides Xin Moi B&I Private Investment Trust 9

130.000

Tổng

400.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 27-9-2017.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) được thành lập ngày 12-8-1993. Sau 24 năm hoạt động, VPBank đã phát triển mạng lưới lên 215 điểm giao dịch với đội ngũ hơn 18.000 cán bộ nhân viên. Tính đến hết quý I/2017, vốn điều lệ của VPBank đã tăng lên mức 10.765 tỷ đồng.

H.T

Chia sẻ