Cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Chính sách Xã hội

Thứ Tư, 11/01/2017, 21:08:12
 Font Size:     |        Print
 

Ngân hàng Chính sách Xã hội được cấp mã trái phiếu BVBS17081.

NDĐT – Ngày 11-1, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp mã chứng khoán cho Ngân hàng Chính sách Xã hội và cấp Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký sửa đổi cho Công ty cổ phần Chứng khoán ASEAN.

Mã mới BVBS17081

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 2/2017/GCNTP-VSD ngày 10-1-2017 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Chính sách Xã hội như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

Trụ sở chính: Khu CC5 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 10-1-2017.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội

Mã chứng khoán: BVBS17081

Mã ISIN: VNBVBS170812

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: TPCPBL

Số lượng chứng khoán đăng ký: 2.500.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 250.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 11-1-2017, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) được thành lập để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Hoạt động của NHCSXH không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0% (không phần trăm), không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước.

NHCSXH được thực hiện các nghiệp vụ: huy động vốn, cho vay, thanh toán, ngân quỹ và được nhận vốn uỷ thác cho vay ưu đãi của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội.

NHCSXH là một trong những công cụ đòn bẩy kinh tế của Nhà nước nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, vì mục tiêu dân giàu - nước mạnh - dân chủ - công bằng - văn minh.

* Cấp giấy chứng nhận Thành viên lưu ký sửa đổi cho Công ty cổ phần Chứng khoán ASEAN

Ngày 10-1-2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số 36/GCNTVLK-6 cho Công ty cổ phần Chứng khoán ASEAN cụ thể như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán ASEAN

2. Tên viết tắt: SEAS

3. Số hiệu thành viên: 032

4. Trụ sở chính: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

5. Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

6. Vốn điều lệ: 335.000.000.000 (Ba trăm ba mươi lăm tỷ đồng)

7. Điện thoại: 04.62753844 Fax: 04.62753816

8. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 34/UBCK-GPHĐKD ngày 22-12-2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 10-1-2017, thông tin chi tiết :

1. Vốn điều lệ: 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ đồng)

2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 48/GPĐC-UBCK ngày 30-12-2016 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

H.T

Chia sẻ