Số tài khoản giao dịch phái sinh tiếp tục tăng cao

Thứ Sáu, 05/10/2018, 19:21:32
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT – Ngày 5-10, Sở GDCK Hà Nội cho biết, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh của tháng 9 tiếp tục tăng 9,64% so với tháng trước, đạt 46.556 tài khoản.

Trong tháng 9, có 1 mã sản phẩm là VN30F1808 đáo hạn ngày 18-9-2018 và Sở GDCK Hà Nội đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F1811 vào ngày 19-8-2018. Tại thời điểm cuối tháng 9 có 4 mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1810, VN30F1811, VN30F1812 và VN30F1903.

Giao dịch trên TTCK phái sinh trong tháng 9 giảm 14,87% so với tháng trước, khối lượng giao dịch đạt 1.557.281 hợp đồng so với 1.829.399 hợp đồng trong tháng 8. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 81,962 hợp đồng/phiên, tăng 3,05% so với tháng trước.

Tổng hợp giao dịch toàn thị trường

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 8.2018

Tháng 9.2018

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch

Hợp đồng

1.829.399

1.557.281

-14,877%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

15.320

14.615

3,05%

Khối lượng mở (OI) toàn thị trường giảm 4,6% so với tháng trước, tính đến cuối ngày 28-9-2018, khối lượng OI của toàn thị trường đạt 14.615 hợp đồng so với 15.320 hợp đồng tại thời điểm cuối tháng 8.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 9, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 46.556 tài khoản, tăng 9,64% so với tháng trước.

Hoạt động giao dịch vẫn tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước (99%). Sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức trong nước chỉ chiếm khoảng 0,55% khối lượng giao dịch toàn thị trường, trong đó hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán giảm so với tháng 8, chiếm 0,32% khối lượng giao dịch. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 0,12% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Trong tháng 9, Sở GDCK Hà Nội đã chấp thuận tư cách thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh đối với CTTNHH Chứng khoán ACB. Như vậy đến cuối tháng 9, đã có 11 CTCK là thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh trên Sở GDCK Hà Nội.

HUY PHƯƠNG

Chia sẻ