2.500 tỷ đồng chứng khoán Tài chính CP Điện Lực lên UPCoM

Thứ Ba, 07/08/2018, 15:16:44
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, ngày 7-8, đã đưa 250 triệu cổ phiếu Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực (Mã chứng khoán: EVF)chính thức giao dịch trên UPCoM với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 2.500 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 12.200 đồng/cổ phiếu.

Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực được thành lập năm 2008, là công ty con của tập đoàn EVN với số vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh chính của công ty là thu xếp vốn, quản trị vốn cho các dự án điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên, đồng thời cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính chuyên nghiệp cho các đơn vị trong ngành điện và các đơn vị khác. Cũng trong năm 2008, Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành công ty đại chúng.

Do đặc thù hoạt động của Công ty như một tổ chức tín dụng phi ngân hàng, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu tổng thu nhập của Công ty (năm 2016 là 70% và năm 2017 là 69,5%). EVF chủ yếu triển khai các sản phẩm cho vay tiêu biểu, như: cho vay đầu tư dự án, cho vay bổ sung vốn lưu động, cho vay đồng tài trợ, cho vay tiêu dùng…

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ ổn định qua các năm (năm 2016 là 8,7% và năm 2017 là 10,6%) của Công ty, bao gồm cung cấp các hoạt động dịch vụ tiềm năng, rủi ro thấp như hoạt động quản lý ủy thác và cho vay lại; các dự án được giao quản lý ủy thác và cho vay lại từ các dự án thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với các danh mục quản lý vốn đa dạng từ nhiều nhà tài trợ khác nhau như ADB, JICA, WB, KFW…

Với khối lượng hồ sơ được xử lý tuân thủ tiêu chuẩn kép, tính chất vốn đa dạng với phương thức quản lý ODA phức tạp, EVF thực hiện vai trò tư vấn pháp lý đối với chủ đầu tư, từ đó bảo đảm tuân thủ đúng chế độ, chính sách trong lĩnh vực quản lý nợ công.

Ngoài ra, ở hoạt động thu xếp vốn và tư vấn tài chính, EVF đã tiếp cận và mở rộng dịch vụ thu xếp vốn, tư vấn tài chính với các dự án có nhu cầu thuộc những ngành nghề khác.

Hiện nay, EVF đang thực hiện kiểm soát chi, cho vay lại các dự án trọng điểm như Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (giá trị cam kết tài trợ đạt 845,2 triệu USD), Dự án thủy điện Trung Sơn, Dự án Đa Nhim mở rộng (giá trị cam kết tài trợ đạt 65 triệu USD) với tổng giá trị cam kết tài trợ hơn 5 tỷ USD quy đổi.

M.K