Cán mốc 800 doanh nghiệp trên UPCoM

NDĐT - Tháng 11-2018, trên thị trường UPCoM có tám doanh nghiệp (DN) đăng ký giao dịch (ĐKGD) cổ phiếu mới và một doanh nghiệp hủy ĐKGD. Tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường này hiện đang là 800 doanh nghiệp (tính đến ngày 30-11-2018), tổng khối lượng ĐKGD đạt gần 32 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị ĐKGD hơn 319 nghìn tỷ đồng.  (04/12/2018)

TIN BÀI KHÁC