Năm cổ phiếu CHS, AMP, PNT, DCF và CKH cùng lên UPCoM ngày 12-1

Năm cổ phiếu CHS, AMP, PNT, DCF và CKH cùng lên UPCoM ngày 12-1

NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, sẽ đưa hơn 56,5 triệu cổ phiếu của năm công ty: CTCP Chiếu sáng Công cộng TP Hồ Chí Minh (MCK: CHS), CTCP Armephaco (MCK: AMP), CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận (MCK: PNT), CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1 (MCK: DCF), CTCP Cơ khí chế tạo Hải Phòng(MCK: CKH) vào giao dịch chính thức trên thị trường UPCoM tại HNX, ngày 12-1 tới. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch của năm công ty lên tới hơn 565 tỷ đồng.  (09/01/2017)

TIN BÀI KHÁC:

25,6 triệu cổ phiếu TNS, VWS, PRK cùng giao dịch trên UPCoM ngày 6-1

  30/12/2016
NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, ngày 6-1-2017 tới, sẽ chính thức đưa hơn 20 triệu cổ phần của CTCP Thép Tấm Lá Thống Nhất (MCK: TNS), 3,6 triệu cổ phiếu của CTCP Nước và Môi trường Việt Nam (MCK: VWS) và 2 triệu cổ phiếu CTCP Đường sắt Phú Khánh (MCK: PRK) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 5 nghìn đồng/cổ phiếu TNS, 16.300 đồng/cổ phiếu VWS và 10 nghìn đồng/cổ phiếu PRK. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch của ba công ty lên tới 256 tỷ đồng.  

Gần 5.400 tỷ đồng giá trị chứng khoán MCH và BDF lên UPCoM ngày 5 và 6-1

  29/12/2016
NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, sẽ chính thức đưa hơn 538 triệu cổ phần của CTCP Hàng tiêu dùng Masan (MCK: MCH) và 1,55 triệu cổ phiếu của CTCP Giày Bình Định (MCK: BDF) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX lần lượt vào ngày 5 và 6-1-2017 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 90 nghìn đồng/cổ phiếu MCH và 28.700 đồng/cổ phiếu BDF. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch của hai công ty lên tới gần 5.400 tỷ đồng.  

Hơn 12 triệu cổ phiếu ICD Tân Cảng Sóng Thần giao dịch trên UPCoM ngày 5-1

  28/12/2016
NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, đã chấp thuận hơn 12 triệu cổ phiếu của CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần (MCK: IST) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX, ngày 5-1-2017 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 14.800 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch hơn 120 tỷ đồng.  

Ngày 4-1, sàn UPCoM đón 2,5 triệu cổ phiếu MCT

  28/12/2016
NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, sẽ đưa 2,5 triệu cổ phiếu của CTCP Kinh doanh Vật tư Xây dựng (MCK: MCT) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX, ngày 4-1-2017 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 16.900 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch 25 tỷ đồng.  

Năm cổ phiếu TB8, VGT, L12, HEM và HVN chuẩn bị giao dịch trên UPCoM

  27/12/2016
NDĐT – Ngày 27-12, Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, sẽ chính thức đưa 1,25 triệu cổ phần của CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI (MCK: TB8) vào giao dịch trên thị trường UPCoM, ngày 30-12 tới. Cùng với đó, HNX cũng chấp thuận 500 triệu cổ phiếu của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (MCK: VGT); 5 triệu cổ phiếu của CTCP Licogi 12 (MCK: L12); 36,8 triệu cổ phiếu của CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (MCK: HEM) và hơn 1,2 tỷ cổ phiếu của TCT Hàng không Việt Nam – CTCP (MCK: HVN) được giao dịch chính thức trên thị trường UPCoM tại HNX vào ngày 3-1-2017 tới. 

130 tỷ đồng giá trị chứng khoán UPH giao dịch tại UPCoM ngày 29-12

  24/12/2016
NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, sẽ đưa hơn 13 triệu cổ phiếu của CTCP Dược phẩm TW25 (MCK: UPH) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX, ngày 29-12 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 12 nghìn đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch hơn 130 tỷ đồng.  

23 triệu cổ phiếu QNW, SPA, GCB, VCE lên UPCoM ngày 26, 28 và 29-12

  21/12/2016
NDĐT – Ngày 21-12, Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, sẽ đưa gần 5,5 triệu cổ phiếu của CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (MCK: QNW), 8,5 triệu cổ phiếu của CTCP Bao bì Sài Gòn (MCK: SPA), hơn 4 triệu cổ phần của CTCP Petec Bình Định (MCK: GCB) và 5 triệu cổ phần của CTCP Xây lắp Môi trường – TKV (MCK: VCE) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX lần lượt các ngày 26, 28 và 29-12 tới. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch của bốn công ty lên tới 230 tỷ đồng.  

Hơn 10,3 triệu cổ phiếu C12 và NS3 giao dịch trên UPCoM ngày 26-12

  20/12/2016
NDĐT – Ngày 20-12, Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, sẽ chính thức đưa 4,85 triệu cổ phiếu của CTCP Cầu 12 - Cienco 1 (MCK: C12) và 5,5 triệu cổ phiếu của CTCP Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội (MCK: NS3) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX, ngày 26-12 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên lần lượt là 20 nghìn đồng/cổ phiếu C12 và 13 nghìn đồng/cổ phiếu NS3. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch của hai công ty đạt hơn 103 tỷ đồng.  

Ngày 26-12, UPCoM đón 53,5 triệu cổ phiếu G36 và SB1

  18/12/2016
NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, đã chấp thuận đưa 43 triệu cổ phiếu của Tổng Công ty 36 - CTCP (MCK: G36), 10,5 triệu cổ phiếu của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh (MCK: SB1) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX, ngày 26-12 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên lần lượt là 10.500 đồng/cổ phiếu G36, 15 nghìn đồng/cổ phiếu SB1. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch của hai công ty lên tới 535 tỷ đồng.  

1.250 tỷ đồng giá trị chứng khoán SEA giao dịch trên UPCoM ngày 23-12

  17/12/2016
NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, sẽ đưa 125 triệu cổ phiếu của TCT Thủy sản Việt Nam - CTCP (MCK: SEA) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX, ngày 23-12 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 11.400 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch lên tới 1.250 tỷ đồng.  

Hơn 30 triệu cổ phiếu QHW, TNP và SCH chào sàn UPCoM ngày 22 và 23-12

  16/12/2016
NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, đã chấp thuận đưa 8 triệu cổ phiếu của CTCP Nước khoáng Quảng Ninh (MCK: QHW), 7,1 triệu cổ phiếu của CTCP Cảng Thị Nại (MCK: TNP) và 15 triệu cổ phiếu của CTCP Thủy điện Sông Chảy 5 (MCK: SCH) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX lần lượt vào ngày 22 và 23-12 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên lần lượt là 12 nghìn đồng/cổ phiếu QHW, 11.700 đồng/cổ phiếu TNP và 10.200 đồng/cổ phiếu SCH. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch của ba công ty lên tới 301 tỷ đồng.  

HNX đưa gần 13 triệu cổ phiếu HNP, ANT và KHD lên sàn UPCoM ngày 20 và 22-12

  15/12/2016
NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, đã chấp thuận đưa 5 triệu cổ phiếu của CTCP Hanel Xốp nhựa (MCK: HNP), 6 triệu cổ phiếu của CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang (MCK: ANT) và hơn 1,7 triệu cổ phiếu CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương (MCK: KHD) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX lần lượt vào ngày 20 và 22-12 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên lần lượt là 20 nghìn đồng/cổ phiếu HNP, 11.500 đồng/cổ phiếu ANT và 36.800 đồng/cổ phiếu KHD. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch của ba công ty hơn 127 tỷ đồng.  

UPCoM đón 430 tỷ đồng giá trị chứng khoán PVM và HEC ngày 20 và 21-12

  14/12/2016
NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, sẽ chính thức đưa hơn 38,6 triệu cổ phiếu của CTCP Máy – Thiết bị Dầu khí (MCK: PVM) và 4,2 triệu cổ phiếu của CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (MCK: HEC) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX lần lượt vào ngày 20 và 21-12 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên lần lượt là 10.700 đồng/cổ phiếu PVM và 20.800 đồng/cổ phiếu HEC. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch của hai công ty lên tới gần 430 tỷ đồng.  

13,2 triệu cổ phiếu DOC và VPR chuẩn bị chào sàn UPCoM tại HNX

  14/12/2016
NDĐT – Ngày 14-12, Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, sẽ chính thức đưa gần 10 triệu cổ phiếu của CTCP Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai (MCK: DOC) và 3,2 triệu cổ phiếu của CTCP In và Thương mại Vina (MCK: VPR) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại HNX lần lượt vào ngày 19 và 20-12 tới, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên lần lượt là 11 nghìn đồng/cổ phiếu DOC và 10.600 đồng/cổ phiếu VPR. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch của hai công ty đạt 132 tỷ đồng.