TTCK phái sinh coi trọng bảo vệ nhà đầu tư

NDĐT - Tại Hội thảo “Quản lý rủi ro trên thị trường phái sinh Việt Nam”, ông Đặng Tài An Trang, Phó Chánh Văn phòng UBCKNN cho biết, mục tiêu quản lý của UBCK đối với TTCK phái sinh là bảo vệ nhà đầu tư, bảo đảm thị trường vận hành công bằng, hiệu quả, minh bạch và giảm thiểu rủi ro hệ thống. (11/11/2016)

TIN BÀI KHÁC

Chỉ số thị trường sàn HNX:
Chỉ số thị trường sàn HOSE: