Thêm 4.200 tỷ đồng “đổ vào” trái phiếu Chính phủ

Thứ Năm, 14/06/2018, 03:40:26

NDĐT – Ngày 13-6, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phá thành và huy động được 4.200 tỷ đồng.

Thêm 4.200 tỷ đồng “đổ vào” trái phiếu Chính phủ

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng), 20 năm (500 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng). Kếtquả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 4.200 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có chín thành viên dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,32%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 6-6-2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có hai thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,32%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có sáu thành viên dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,65%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 6-6-2018).Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có một thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,65%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có bốn thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,18%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 6-6-2018).

Trái phiếu các kỳ hạn 5năm, 7 năm, 30 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2018, KBNN huy động được 65.881 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

XUÂN VIỆT