Hơn 11 nghìn tỷ đồng đầu tư vào TPCP trong tháng 5

Thứ Sáu, 01/06/2018, 10:18:31

NDĐT – Ngày 1-6, Sở GDCK Hà Nội cho biết, trong tháng 5/2018, đã tổ chức 20 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 11.178 tỷ đồng trái phiếu, tăng 45,8% so với tháng 4/2018.

Hơn 11 nghìn tỷ đồng đầu tư vào TPCP trong tháng 5

Phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ điện tử.

Tất cả trái phiếu trúng thầu trong tháng đều do Kho bạc Nhà nước phát hành với tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 36,5%. Khối lượng đặt thầu của tháng 5 gấp 2,1 lần khối lượng gọi thầu.

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 2,97-3,00%/năm, 10 năm trong khoảng 4,15-4,26%/năm, 15 năm trong khoảng 4,50-4,60%/năm, 20 năm là 5,14%/năm.

So với tháng 4/2018, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước tăng trên tất cả các kỳ hạn: 5 năm (tăng 0,03%/năm), 10 năm (tăng 0,16%/năm), 15 năm (tăng 0,13%/năm), 20 năm (tăng 0,02%/năm).

STT

Kỳ hạn
trái phiếu

Số đợt đấu thầu

Giá trị gọi thầu

Giá trị đăng ký

Giá trị trúng thầu

Vùng LS
đặt thầu (%/Năm)

Vùng LS trúng thầu (%/Năm)

1

5 Năm

4

4.000.000.000.000

12.599.000.000.000

779.000.000.000

2,97 - 4,5

2,97 - 3

2

7 Năm

2

2.000.000.000.000

3.650.000.000.000

0

3,8 - 4,7

0 - 0

3

10 Năm

5

10.050.000.000.000

22.735.000.000.000

5.045.000.000.000

4,14 - 5,5

4,15 - 4,26

4

15 Năm

5

10.500.000.000.000

21.154.000.000.000

4.354.000.000.000

4,5 - 5,7

4,5 - 4,6

5

20 Năm

2

2.000.000.000.000

3.000.000.000.000

1.000.000.000.000

5,12 - 6

5,14 - 5,14

6

30 Năm

2

2.000.000.000.000

1.450.000.000.000

0

5,56 - 6,2

0 - 0

Tổng

20

30.550.000.000.000

64.588.000.000.000

11.178.000.000.000

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 5, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 760 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 87,6 nghìn tỷ đồng, giảm 25% về giá trị so với tháng 4/2018. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 1,02 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 104,8 nghìn tỷ đồng, giảm 25% về giá trị so với tháng 4.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 4,7 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của NĐTNN đạt hơn 3,08 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch mua repo của NĐTNN đạt 0 đồng, giá trị giao dịch bán repo của NĐTNN đạt hơn 235 tỷ đồng.

HUY PHƯƠNG