Thêm 659 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán

Thứ Năm, 08/02/2018, 09:41:58

NDĐT – Ngày 8-2, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 1-2018, VSD đã cấp 659 mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài.

Thêm 659 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán

Theo đó, trong tháng 1-2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 659 nhà đầu tư nước ngoài, gồm: 58 tổ chức và 601 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 40 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có tám tổ chức và 32 cá nhân. Hủy mã số giao dịch chứng khoán cho ba nhà đầu tư, gồm: một tổ chức và hai cá nhân.

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán là 24.162 mã, gồm: 3.607 tổ chức và 20.555 cá nhân.

H.T