Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong công tác thu, chi ngân sách nhà nước

Thứ Tư, 17/10/2018, 04:27:57

Ngày 16-10, tại Nhà Quốc hội (QH), Ủy ban Thường vụ QH tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và sự điều hành của các Phó Chủ tịch QH.

Buổi sáng, Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến đối với các báo cáo về ngân sách nhà nước (NSNN), kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn. Các ý kiến đánh giá, sau ba năm, việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia (2016 - 2020) đã thu được một số kết quả bước đầu quan trọng. Tuy nhiên, công tác thu, chi NSNN của một số bộ, ngành, địa phương chưa thật sự đổi mới, nhất là chưa chú trọng xem xét, tính toán kỹ các yếu tố tác động làm tăng, giảm số thu, chi NSNN trong kỳ kế hoạch. Cho nên, phần tăng thu chủ yếu là từ ngân sách địa phương và sự chuyển dịch cơ cấu chi chưa mạnh mẽ, nhiệm vụ chi lương và bảo đảm các chính sách an sinh - xã hội ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, kỷ luật, kỷ cương về quản lý kinh tế - tài chính một số nơi còn bị buông lỏng, việc áp dụng và thực thi pháp luật còn nhiều bất cập, thất thu ngân sách còn lớn và chưa có xu hướng giảm.

Nhiều ý kiến đề nghị, thời gian tới, Chính phủ cần quyết liệt siết chặt kỷ luật, kỷ cương về quản lý thu NSNN, nhất là đối với khoản thu từ thuế, phí, tiền sử dụng đất và từ quản lý tài sản công. Thực hiện rà soát, có cơ chế quản lý chặt chẽ về ưu đãi đầu tư, chống chuyển giá ngay trong quá trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; sớm có giải pháp phù hợp và chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc quản lý thu nhập của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Chú trọng các giải pháp quản lý chặt chẽ chi tiêu NSNN, nghiên cứu bổ sung các chế tài xử lý đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tăng lương cần đi đôi với tinh giản biên chế hiệu quả, xã hội hóa đầu tư gắn với đẩy mạnh cơ chế tự chủ trong lĩnh vực sự nghiệp công lập. Trong bối cảnh quan hệ thương mại quốc tế của một số quốc gia lớn đang có những thay đổi về chính sách thuế, Chính phủ cũng cần sớm có đánh giá bổ sung về dự kiến tác động đối với kinh tế - tài chính Việt Nam.

Thảo luận về Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, nhiều đại biểu cho rằng, qua ba năm thực hiện, Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra, đạt nhiều kết quả tích cực. Nhưng trên thực tế, vẫn nổi lên một số hạn chế như: việc xác định danh mục các dự án đầu tư công theo thứ tự ưu tiên còn nhiều vướng mắc; các thủ tục đầu tư, giao kế hoạch vốn quá chậm, chưa bảo đảm tính ổn định, giao vốn nhiều lần, kéo dài thời gian giao vốn… Bên cạnh đó, tiến độ triển khai các dự án quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm còn chậm, làm ảnh hưởng đến cân đối nguồn lực, hiệu quả đầu tư vốn.

Các ý kiến đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường các giải pháp khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Khẩn trương rà soát các quy định pháp luật liên quan để sửa đổi, bổ sung bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các luật liên quan.

Cũng trong buổi sáng, Ủy ban Thường vụ QH thảo luận và biểu quyết thông qua việc thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản; thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và TP Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước.

Buổi chiều, các đại biểu thảo luận và cơ bản nhất trí về dự kiến nội dung kỳ họp thứ sáu, QH khóa XIV. Theo đó, tổng số thời gian làm việc của QH là 24 ngày, phiên khai mạc dự kiến ngày 22-10 và phiên bế mạc dự kiến ngày 21-11. Chương trình được bổ sung các nội dung trình QH, gồm: bầu Chủ tịch nước; xem xét, phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan; xem xét, thông qua Nghị quyết về tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Trong đó, QH bầu Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp để thuận tiện cho việc trình QH các nội dung thuộc thẩm quyền và xem xét, quyết định nhân sự thành viên Chính phủ trước khi lấy phiếu tín nhiệm. Tại kỳ họp này, QH tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín. Bên cạnh cho ý kiến về các báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn… QH cũng xem xét thông qua chín dự án luật.

Ủy ban Thường vụ QH cũng đã cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và việc ban hành Nghị quyết của QH về việc tiếp tục thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

PV