Khảo sát tín dụng ưu đãi vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Bảy, 16/06/2018, 19:25:27

Ngày 14-6 , Đoàn công tác của Ủy Ban Dân tộc do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng làm trưởng đoàn, đã đi khảo sát thực tế về các chương trình chính sách tín dụng ưu đãi đối với đồng bào DTTS tại huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái).

Trong thời gian qua, Văn Yên đã triển khai ba chương trình vay vốn tín dụng dành riêng của Chính phủ cho đồng bào DTTS gần 13 tỷ đồng với 1.872 lượt hộ được vay vốn. Nguồn tín dụng ưu đãi nêu trên đã tạo điều kiện cho các hộ cải tạo, chăm sóc cây quế và chuyển đổi trồng rau, màu, phát triển chăn nuôi đạt hiệu quả. Thứ trưởng Phan Văn Hùng cho rằng, ý kiến đề xuất của huyện về tăng mức vay sẽ đề xuất các ngành chức năng, các tổ chức tín dụng, ngân hàng bổ sung vào các chương trình chính sách tín dụng ưu đãi, giúp đồng bào DTTS có thêm điều kiện để phát triển sản xuất, nâng cao nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống.

THANH SƠN