Nguyện xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn

Thứ Sáu, 18/05/2018, 19:28:12
Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đồng bào ta ở nước ngoài kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu với tất cả những tình cảm thiêng liêng cao quý nhất và lòng biết ơn vô hạn công lao trời biển của Người - vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam; Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; người “đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”.

Sinh ra, lớn lên trong một gia đình nhà nho yêu nước, nơi quê hương giàu truyền thống cách mạng, chứng kiến bao cảnh đau thương nước mất, nhà tan, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm con đường cứu nước, cứu dân khi mới 21 tuổi. Với lòng khát khao cháy bỏng giành độc lập, tự do cho dân tộc, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, Người đã bôn ba khắp năm châu, bốn biển, vừa lao động, vừa học tập, nghiên cứu lý luận và thực tiễn phong trào đấu tranh của các dân tộc bị áp bức bóc lột, bản chất của chủ nghĩa tư bản, đế quốc. Chính cuộc hành trình đầy gian nan, vất vả ấy đã giúp Người tìm đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin như một lẽ tất yếu lịch sử và nhận ra ở đó con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

Để làm cách mạng phải có một đảng cách mạng chân chính theo tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Vì thế, Người đã chuẩn bị mọi điều kiện và sáng lập, rèn luyện, tổ chức, lãnh đạo Đảng ta thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình. Từ khi có Đảng, cách mạng Việt Nam thoát khỏi sự bế tắc về đường lối, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, lập nên Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nhà nước do nhân dân làm chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc; đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ làm “chấn động địa cầu”; đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thu non sông về một mối, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới đồng bộ, toàn diện đất nước và ngày nay đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Suốt cả một đời thanh bạch, chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho dân tộc ta được độc lập tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình cho cách mạng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tư tưởng của Người như ánh sáng soi đường cho chúng ta đi; công lao của Người như trời cao, biển rộng; đạo đức của Người trong sáng như pha-lê, “chỉ biết quên mình cho hết thảy”. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi sáng ngời, tô đậm thêm những trang sử vàng trong lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc; mãi mãi khắc ghi trong tâm khảm người dân Việt Nam. Người không chỉ để lại cho dân tộc ta thành quả to lớn của cách mạng, mà còn để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một di sản vô cùng quý giá, đó là thời đại Hồ Chí Minh; tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tên tuổi của Người gắn liền với phong trào đấu tranh của nhân loại tiến bộ và yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

Năm nay, chúng ta kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong niềm vui phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và đồng bào cả nước với nhiều thành tích sau nửa nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Năm 2017, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội, lần đầu sau nhiều năm, chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tăng trưởng GDP đạt 6,81%, là mức cao so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Sau 10 năm, GDP quý I năm 2018, tái lập kỷ lục đạt 7,38%, vượt xa con số tương ứng chỉ 5,15% cùng kỳ năm trước. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thu được nhiều kết quả đáng mừng, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng và chế độ. Chưa bao giờ Việt Nam có vị thế, uy tín cao trên trường quốc tế như hiện nay.

Chúng ta kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa lúc Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vừa kết thúc tốt đẹp với nhiều nội dung quan trọng về xây dựng đội ngũ các cấp, nhất là cấp chiến lược; về cải cách các chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội… Đây cũng là thời điểm chuẩn bị kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV bàn và quyết định nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước mà các tầng lớp nhân dân ở mọi miền Tổ quốc đang mong chờ và gửi gắm niềm tin. Thiết thực kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn bao giờ hết, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và toàn thể đồng bào ta hãy biến những tình cảm yêu thương vô bờ bến, lòng biết ơn vô hạn đối với Người thành những việc làm cụ thể. Mỗi tổ chức đảng, cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm nêu gương, không ngừng học tập, thấm nhuần sâu sắc và hành động cụ thể, thiết thực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng việc làm; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; kiên quyết, kiên trì ngăn chặn và từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thật sự là “công bộc” của dân, hết lòng vì dân. Đồng thời sớm tổ chức, triển khai quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với các nghị quyết khác của Đảng, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác cán bộ. Trong đó chú ý tập trung vào các khâu đột phá như đánh giá cán bộ, kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; sớm thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội để khắc phục những hạn chế bất cập trong lĩnh vực này, bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho cán bộ, công chức và người lao động, tạo động lực mới, khí thế mới trên các mặt công tác.

Trong tiến trình đổi mới đồng bộ, toàn diện đất nước, hội nhập quốc tế, nhiều thời cơ, thuận lợi và thách thức đan xen, kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nguyện đoàn kết một lòng, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh gắn với chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong ước của Người.

NHÂN DÂN