Dấu mốc mới trong quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó Việt Nam - Cu-ba

Thứ Bảy, 31/03/2018, 20:10:11

Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Cu-ba, theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cu-ba Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xơ.

Tuyên bố chung Việt Nam - Cu-ba khẳng định, hai bên đánh giá cao kết quả thành công của chuyến thăm, coi đây là sự kiện chính trị quan trọng, ghi dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cu-ba.

Với tình cảm nồng ấm, trọng thị và thân tình, các đồng chí lãnh đạo và nhân dân Cu-ba đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức cao nhất và dành tình cảm nồng hậu, hiếu khách tới Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Chuyến thăm càng có ý nghĩa đặc biệt, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm ngày Lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô lần đầu thăm Việt Nam và là nguyên thủ quốc gia duy nhất thăm vùng vừa được giải phóng tại Quảng Trị. Cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xơ, các cuộc gặp, trao đổi với Bí thư thứ hai Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Cu-ba Hô-xê Ra-môn Ma-cha-đô Ven-tu-ra, với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Ét-xtê-ban La-xô Éc-nan-đết và Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Mi-ghên Ði-át Ca-nên Bê-mu-đết, diễn ra trong bầu không khí tin cậy đặc biệt, thắm đượm tình đồng chí, anh em. Các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định dành cho nhau sự ủng hộ mạnh mẽ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trở lại thăm đất nước Cu-ba anh em tươi đẹp; khẳng định Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành tình cảm hữu nghị, đoàn kết chân thành với Ðảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba; nhấn mạnh Lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô mãi là người bạn lớn của Việt Nam; đồng thời chúc mừng Ðảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba đã kiên định con đường cách mạng và đạt những thành quả trong việc thực hiện đường lối cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa; tin tưởng chắc chắn rằng, Cu-ba tiếp tục đoàn kết, vượt qua thách thức, đưa sự nghiệp cách mạng vững bước đi lên trong thời kỳ mới, xây dựng một quốc gia có chủ quyền, độc lập, xã hội chủ nghĩa, dân chủ phồn vinh và bền vững.

Các nhà lãnh đạo Cu-ba chúc mừng Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được những thành tựu nổi bật, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới; đánh giá cao chính sách đối ngoại hòa bình, bảo vệ độc lập, chủ quyền và hội nhập quốc tế, cũng như uy tín quốc tế và sự đóng góp của Việt Nam vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; tin tưởng Việt Nam tiếp tục giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng Việt Nam thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Hai bên khẳng định quyết tâm tiếp tục kế thừa và phát huy di sản trường tồn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô, gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và đoàn kết gắn bó, là biểu tượng của thời đại và là tài sản vô giá của Ðảng và nhân dân hai nước. Các nhà lãnh đạo thống nhất các biện pháp nhằm đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cu-ba sang giai đoạn phát triển mới; nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm, giao lưu nhân dân, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ hữu nghị hai nước.

Các nhà lãnh đạo hài lòng về sự tương đồng hoàn toàn trong lập trường của hai nước đối với nhiều vấn đề quốc tế; nhất trí tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương. Việt Nam khẳng định lập trường ủng hộ sự nghiệp cách mạng cao cả và cuộc đấu tranh của nhân dân Cu-ba đòi dỡ bỏ ngay và vô điều kiện các biện pháp phi lý về cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính chống Cu-ba; ủng hộ các nỗ lực bình thường hóa quan hệ Cu-ba - Mỹ trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng chủ quyền, độc lập và thể chế chính trị của mỗi nước. Hai bên cho rằng, quan hệ hai nước ngày càng được thắt chặt góp phần mở rộng hợp tác giữa Việt Nam với các nước Mỹ la-tinh và Ca-ri-bê, cũng như giữa Cu-ba với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Những kết quả tốt đẹp trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Cu-ba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng góp phần củng cố sự tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực. Chuyến thăm thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị trước sau như một của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với Ðảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba; thể hiện quyết tâm đưa quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cu-ba lên bước phát triển mới, đóng góp cho hòa bình, độc lập dân tộc, hợp tác, phát triển và phồn vinh ở khu vực và trên thế giới.

NHÂN DÂN