Không ngừng vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Thứ Bảy, 03/02/2018, 22:05:06

Nhận lời mời của Thủ tướng nước CHDCND Lào Thoong-lun Xi-xu-lít, hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam sang Lào tham dự và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào.

Đây là một sự kiện chính trị quan trọng, tiếp tục khẳng định ưu tiên đối ngoại của cả hai nước, đó là không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; tăng cường sự tin cậy chính trị; tạo kênh chỉ đạo thống nhất thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao, tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, thân thiết, nhân dân hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống, thủy chung, gắn bó lâu đời. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp, trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc, là nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam và Lào, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dân Việt Nam chân thành chúc mừng những thành tựu mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đạt được trong những năm qua. Năm 2016, Lào đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ X Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đại hội lần thứ X Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Kinh tế Lào tiếp tục giữ được đà tăng trưởng khá với mức tăng GDP liên tục đạt khoảng 7% trong những năm gần đây. Theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X, Lào tiếp tục kiên định với đường lối đổi mới toàn diện có nguyên tắc của Đảng, tập trung thực hiện công tác “ba xây”, “bốn đột phá” và xóa nghèo. Cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa bền vững, là yếu tố và điều kiện cơ bản vững chắc để Lào hội nhập khu vực và quốc tế. Quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế được thúc đẩy sâu rộng.

Chúng ta vui mừng nhận thấy, mối quan hệ đoàn kết gắn bó, tin cậy, thủy chung, trong sáng Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất trên mọi lĩnh vực. Hai bên duy trì tốt các cơ chế hợp tác song phương như Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương, đồng thời thường xuyên trao đổi đoàn các cấp. Hợp tác về an ninh, quốc phòng giữa hai nước không ngừng được tăng cường và triển khai tốt trên các lĩnh vực. Hai bên hoàn thành Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào; ký Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào. Hợp tác giữa hai nước về thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, giao thông vận tải, văn hóa, y tế... đều được đẩy mạnh. Nhân Năm Ðoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2017, hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động hợp tác, giao lưu phong phú và thiết thực; khẳng định ý nghĩa của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Hai bên phối hợp chặt chẽ, ủng hộ nhau tại các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế; tiếp tục tăng cường hợp tác với các nước thành viên ASEAN xây dựng Cộng đồng ASEAN và duy trì đoàn kết, đồng thuận của ASEAN trong các vấn đề chiến lược ở khu vực.

Kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào được tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn của Lào là kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ lần thứ hai do Thủ tướng Chính phủ hai nước đồng chủ trì, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Tại kỳ họp, hai bên đánh giá tình hình thực hiện Thỏa thuận về kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào năm 2017; trao đổi và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ hợp tác năm 2018 và ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Chúng ta tin tưởng rằng, chuyến công tác tại CHDCND Lào lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa góp phần củng cố sự tin cậy giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, đáp ứng lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

NHÂN DÂN