Phát huy tinh thần cách mạng tiến công trong thời kỳ mới

Thứ Ba, 30/01/2018, 20:05:56

Hôm nay, 31-1, tại TP Hồ Chí Minh, diễn ra lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; trong bối cảnh toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta đang sôi nổi tổ chức các hoạt động kỷ niệm, gắn đẩy mạnh thi đua mừng Ðảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, tích cực triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng.

Cách đây 50 năm, dưới sự lãnh đạo của T.Ư Ðảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đêm 30 rạng ngày 31-1-1968, quân và dân ta ở miền nam đã mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy (TTC-ND) đồng loạt, táo bạo, dũng mãnh vào hầu hết các thành phố, thị xã, căn cứ quân sự... trên toàn miền nam, nhất là Sài Gòn - trung tâm đầu não chính trị, quân sự của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Cuộc TTC-ND Xuân Mậu Thân 1968 diễn ra khi nỗ lực xâm lược của Mỹ ở Việt Nam lên tới đỉnh cao, so sánh lực lượng giữa ta và địch trên chiến trường nghiêng mạnh về phía Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Với tinh thần cách mạng tiến công, quyết tâm sắt đá, bằng trí thông minh, sáng tạo, lòng quả cảm, bản lĩnh kiên cường của con người Việt Nam, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu, giành thắng lợi to lớn trong cuộc TTC-ND, tạo bước ngoặt chiến lược, có ý nghĩa quyết định trong toàn bộ sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc.

Cuộc TTC-ND Xuân Mậu Thân 1968 đã giáng cho địch một đòn chí tử, khiến nước Mỹ chấn động, đảo lộn thế bố trí chiến lược của địch trên chiến trường, làm phá sản chiến lược "chiến tranh cục bộ", bẻ gãy ý đồ xâm lược của đế quốc Mỹ; buộc Mỹ phải "xuống thang" chiến tranh, ngồi vào bàn đàm phán với ta ở Hội nghị Pa-ri, đơn phương ngừng ném bom miền bắc không điều kiện, từng bước "phi Mỹ hóa" chiến tranh, rút quân về nước; mở ra điều kiện và thời cơ cho những đòn tiến công tiếp theo, mà đỉnh cao là Ðại thắng mùa Xuân 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. TTC-ND Xuân Mậu Thân 1968 là một biểu tượng sáng ngời về quyết tâm cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng và khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc; là tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo; tài mưu lược, sự chỉ đạo chiến lược của Ðảng trong nắm chắc tư tưởng tiến công; thể hiện nghệ thuật chiến tranh cách mạng, sức sáng tạo vượt bậc của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh...

Kỷ niệm 50 năm cuộc TTC-ND Xuân Mậu Thân 1968, chúng ta càng thêm tự hào về đường lối cách mạng đúng đắn, sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, bằng gắn bó máu thịt với nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh thời đại, biết tạo ra thời cơ và tận dụng thời cơ để đi tới thắng lợi. Tự hào về sự mưu trí, sáng tạo, tinh thần cách mạng tiến công, chiến đấu anh dũng, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của quân và dân ta.

Năm 2018 và những năm tới tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Sự nghiệp đổi mới đất nước do Ðảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và đang đứng trước thời cơ, vận hội phát triển mới, với những khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình đó đòi hỏi toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta không ngừng tăng cường xây dựng Ðảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, thật sự là của dân, do dân, vì dân; đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết. Nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống "diễn biến hòa bình", đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Ðẩy mạnh tự phê bình và phê bình, đấu tranh không khoan nhượng với suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; nhất là tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng, sự thống nhất đoàn kết trong Ðảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy cao độ nội lực, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách để phát triển đất nước trên các lĩnh vực. Ðẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế. Trong đó, tập trung phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đi đôi tiếp tục xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh vững chắc, nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước. Kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh - kinh tế - đối ngoại. Chú trọng xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng trên tuyến biên giới, vùng sâu, vùng xa, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc ở các địa bàn chiến lược. Tổ chức các lực lượng vũ trang phù hợp yêu cầu tác chiến mới; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Giữ vững hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Bài học của TTC-ND Xuân Mậu Thân 1968 về sự chỉ đạo của Ðảng, sức mạnh lòng dân; thời cơ cách mạng; tác chiến trong những hoàn cảnh đặc biệt; tác động tương hỗ giữa quân sự - chính trị - ngoại giao... vẫn còn nguyên giá trị trong tình hình mới. Phát huy tinh thần cách mạng tiến công của cuộc TTC-ND Xuân Mậu Thân 1968, toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục nêu cao truyền thống đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc đổi mới, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết, kết luận Hội nghị T.Ư..., đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới.

NHÂN DÂN