Xã luận

Thúc đẩy hợp tác Mê Công - Lan Thương vì thịnh vượng và phát triển

Thứ Ba, 09/01/2018, 21:18:57

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Cam-pu-chia Hun Xen, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Ðoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Mê Công - Lan Thương (MLC) lần thứ hai được tổ chức ngày 10-1 tại Thủ đô Phnôm Pênh của Cam-pu-chia. Chuyến tham dự hội nghị lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhằm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với cơ chế MLC, giúp thúc đẩy MLC hướng tới sự thịnh vượng và phát triển bền vững của khu vực.

Hội nghị cấp cao MLC mang tính định kỳ, được tổ chức hai năm một lần, luân phiên giữa các nước thành viên. Hội nghị lần này do Cam-pu-chia và Trung Quốc đồng chủ trì tổ chức. Với chủ đề “Dòng sông hòa bình và phát triển bền vững của chúng ta”, Hội nghị tập trung rà soát tình hình hợp tác kể từ sau Hội nghị cấp cao MLC lần thứ nhất diễn ra vào tháng 3-2016, thảo luận phương hướng hợp tác thời gian tới và thông qua các văn kiện quan trọng.

Cơ chế MLC bao gồm sáu quốc gia ven sông Mê Công - Lan Thương, tính từ thượng nguồn là Trung Quốc, Mi-an-ma, Thái-lan, Lào, Cam-pu-chia và Việt Nam. Dựa trên nguyên tắc đồng thuận, bình đẳng, phối hợp, cùng có lợi, tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, MLC hướng tới mục tiêu thúc đẩy hợp tác toàn diện để xây dựng cộng đồng trách nhiệm và lợi ích chung ở tiểu vùng. Ngoài ra, MLC còn hướng tới các mục tiêu khác bao gồm củng cố lòng tin và hiểu biết lẫn nhau, duy trì hòa bình và ổn định; thúc đẩy phát triển bền vững, giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển, hội nhập toàn diện vào kinh tế khu vực và toàn cầu; tăng cường tình hữu nghị và quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa nhân dân các nước. MLC có ba trụ cột hợp tác chính, bao gồm: Chính trị và an ninh; Kinh tế và phát triển bền vững; Văn hóa, xã hội và giao lưu nhân dân. Trong đó, các nội dung ưu tiên hợp tác là: Hợp tác về quản lý nguồn nước Mê Công - Lan Thương; Tăng cường kết nối giữa sáu nước; Hợp tác phát triển năng lực sản xuất; Hợp tác kinh tế xuyên biên giới; Hợp tác nông nghiệp và giảm nghèo.

Hội nghị cấp cao MLC lần thứ nhất đã chính thức khởi động tiến trình hợp tác và thống nhất các định hướng lớn cho cơ chế hợp tác. Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Tam Á, Tuyên bố chung về hợp tác phát triển năng lực sản xuất và Danh sách 45 dự án thu hoạch sớm. Tính đến nay, các nước đã triển khai một số hoạt động cụ thể, bao gồm: Thành lập các nhóm công tác chuyên ngành về nguồn nước, giảm nghèo, kết nối, hợp tác năng lực sản xuất; triển khai một số dự án thuộc danh sách dự án thu hoạch sớm như Chương trình giao lưu cán bộ, Chương trình mổ mắt nhân đạo, Diễn đàn hợp tác phụ nữ, Diễn đàn hợp tác các thành phố du lịch Mê Công - Lan Thương; đưa vào sử dụng Quỹ Hợp tác đặc biệt Mê Công - Lan Thương; Thành lập Ban thư ký/Cơ quan điều phối quốc gia MLC tại mỗi nước…

Việt Nam đã tích cực tham gia cơ chế MLC ngay từ quá trình thành lập và có nhiều đóng góp về nội dung, lĩnh vực hợp tác. Các đoàn đại biểu Việt Nam tham gia đầy đủ các cuộc họp nhóm công tác, theo dõi quá trình triển khai các chương trình, dự án hợp tác trong khuôn khổ hợp tác tiểu vùng này. Việt Nam cũng tích cực, chủ động đề xuất các lĩnh vực hợp tác. Cụ thể, nước ta đã đề xuất bốn dự án tại Hội nghị cấp cao MLC lần thứ nhất và bảy dự án trong năm 2017. Hiện các bộ, ngành liên quan của Việt Nam đang đẩy mạnh đề xuất các dự án trong nhiều lĩnh vực khác.

Chuyến tham dự Hội nghị cấp cao MLC lần thứ hai của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với cơ chế MLC, đóng góp tiếng nói quan trọng vào các định hướng MLC thời gian tới, khẳng định vai trò của Việt Nam trong hợp tác tiểu vùng Mê Công. Sự tham gia của Việt Nam cũng nhằm thúc đẩy các nội dung phù hợp với lợi ích của Việt Nam và có ý nghĩa đối với sự phát triển chung bền vững của tiểu vùng Mê Công; củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cam-pu-chia và quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

NHÂN DÂN